Poznań: Zbiornik retencyjny w Tulcach już za półmetkiem! Susza da się mniej we znaki?

budowa zbiornika retencyjnego w Tulcach fot. Wody Polskie

Nowy zbiornik retencyjny pod Poznaniem w gminie Kleszczewo już jest dobrze widoczny w terenie. Ma być gotowy pod koniec roku. Czy uda mu się złagodzić skutki suszy w regionie?

Przypomnijmy: o powstaniu zbiornika w Tulcach pod Poznaniem mówi się od dobrych 30 lat i wreszcie udało się zrealizować tę inwestycję. Zbiornik powstanie dzięki spiętrzeniu wody rzeki Męciny ziemną zaporą czołową, około 70 m powyżej drogi Tulce – Środa Wielkopolska.

Jego budowa ma ogromne znacznie nie tylko z powodów rekreacyjnych, choć i taką funkcję będzie pełnił ku radości mieszkańców okolicznych miejscowości. Ma przede wszystkim poprawić bilans wodny w okolicy i pomóc złagodzić skutki zarówno suszy, jak i powodzi, jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które realizuje tę inwestycję.

„Wobec nasilających się zmian klimatu jest to najskuteczniejsze rozwiązanie, zapewniające właściwą ilość wody niezbędnej dla ludzi, gospodarki i środowiska” – informują Wody Polskie. – „Warto zaznaczyć, że na obszarze gminy Kleszczewo notowane są jedne z najniższych w kraju roczne poziomy opadów deszczu (poniżej 550 mm). Charakterystyczną cechą tego regionu jest brak jezior, mokradeł oraz niewielka powierzchnia łąk. Prawdziwym problemem są niskie wartości odpływu jednostkowego i nierównomierne przepływy, wynikające z niedoboru opadów i słabo przepuszczalnego podłoża, niemal całkowicie odlesionego. Deficyt wody jest szczególnie odczuwalny na terenach intensywnego rolnictwa, a do nich zaliczana jest gmina Kleszczewo, gdzie m.in. występują gleby bardzo dobrej jakości”.

Zbiornik retencyjny, który pomoże zachować wodę opadową, będzie miał pojemność 242 tys. metrów sześciennych i zmagazynuje prawie 67 tys. metrów sześciennych wody dla nawodnień rolniczych. Będzie miał powierzchnię 22,45 ha. Całkowity koszt inwestycji wynosi 22 066 282,74 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 16 211 000,00 zł.

To niezwykle istotna inwestycja w Wielkopolsce, regionie dotkniętym suszą. Mimo że jeszcze nie nadeszło lato, w wielkopolskich lasach już obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego, a wielkopolskie gminy wzywają do oszczędzania wody. W trzech z nich: Okonku, Pobiedziskach i Godzieszach Wielkich obowiązują ograniczenia w wykorzystywaniu wody – mieszkańcy mogą podlewać ogrody i napełniać baseny jedynie w nocy, po godzinie 22.00. Jeśli nie będą przestrzegać tych zaleceń – zabraknie wody do celów bytowych.

Zbiornik w Tulcach poprawi sytuację z wodą tylko w najbliższej okolicy, jednak każdy kolejny zbiornik, który pomoże zatrzymać wodę deszczową tam, gdzie spadła, i przechować na czas suszy – jest bezcenny.
„Pozwala to na przetrwanie wodnym ekosystemom, znacznie spowalnia też procesy suszowe” – informują Wody Polskie. – „Zbiorniki wodne są tak projektowane, aby zasilać zarówno rzeki w okresach niżówki, jak i okoliczne pola uprawne. Mają one również duże znaczenie przyrodnicze. Budując nowe i modernizując już istniejące, Wody Polskie starają się stosować rozwiązania proekologiczne, przyjazne naturze”.

Podziel się: