Poznań: Zaczynają się remonty wildeckich chodników. Punktowe

zniszczone chodniki fot. ZDM
Usunięcie samochodów z chodników podczas wprowadzania Strefy Płatnego Parkowania pokazało, jak duże zniszczenia powoduje parkowanie. Dlatego, oprócz malowania nowych oznakowań i sadzenia kwiatów, ZDM rozpoczął punktowe naprawy chodników na Wildzie.

Zarząd Dróg Miejskich już prowadzi inwentaryzację zniszczonych miejsc, by można było interwencyjnie przeprowadzić ich punktowe naprawy. Takie prace toczą się już na ul. Żupańskiego, a w najbliższych tygodniach będą również prowadzone między innymi na ulicach: Kosińskiego, Kilińskiego, Fabrycznej czy Roboczej.

Punktowe remonty nie zastąpią remontów kompleksowych, jakich wiele wildeckich chodników tez wymaga – ale ZDM zaplanował i takie prace na Wildzie. Jesienią tego roku ma się rozpocząć remont chodnika na ul. Umińskiego. Prace obejmować będą nie tylko wymianę nawierzchni, ale również nasadzenia drzew i krzewów. Pieniądze na ten cel będą pochodziły z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania. Kolejne całościowe remonty chodników będą uzgadniane z Radą Osiedla Wilda i wykonywane ze środków finansowych, które ma do swojej dyspozycji rada.

ZDM przypomina również kierowcom, że zgodnie z art. 47 prawo o ruchu drogowym na chodniku nie mogą parkować pojazdy o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 2,5 tony (czyli między innymi dostawcze, a nawet znaczna część SUV-ów). Wielu kierowców nadal woli nie pamiętać o tym przepisie.

ZDM