Poznań: Zaczynają się matury!

272 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystępuje dziś do matury. W tym roku, że względu na pandemię, egzaminy wyglądają inaczej niż w latach poprzednich.

O godz. 9 młodzi ludzie rozpoczną pierwszy egzamin maturalny, z języka polskiego, który będzie się odbywał w ścisłym reżimie sanitarnym określonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Muszą między innymi zachować dwumetrową odległość od siebie, a z przedmiotów osobistych – tylko własne długopisy. O godzinie 14.00 rozpoczną się matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Ze względu na pandemię zmieniono także nieco przepisy: maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym i tu się nic nie zmieniło. Musi także wybrać co najmniej jeden przedmiot na dodatkowy egzamin pisemny – ma do wyboru biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię sztuki, historię muzyki, informatykę, łacinę i kulturę antyczną, wiedzę o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematykę, język polski i języki obce nowożytne na poziomie rozszerzonym. Maksymalnie może ich być sześć. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych zdają dodatkowo egzamin pisemny z języka ojczystego.

Zmianą jest brak egzaminów ustnych – co roku były dwa, z języka polskiego i obcego. W tym roku zdają go wyłącznie ci, którzy startują na uczelnię wyższą za granicą, gdzie wynik z egzaminu ustnego jest wymagany. Jak informuje CKE, takich egzaminów zaplanowano 327. Pozostali maturzyści będą mieli na swoim świadectwie wpis: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano”.

W Wielkopolsce maturę będzie zdawało prawie 30 tys. uczniów, w samym Poznaniu – ponad 8 tysięcy. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Ci maturzyści, którzy nie mogli do niej przystąpić, będą mogli zdawać maturę podczas sesji dodatkowej 8-14 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

el

Podziel się: