Poznań wychodzi z GOAP. Trzeba złożyć nowe deklaracje!

Od przyszłego roku już nie GOAP będzie odbierał odpady od poznaniaków, a samo miasto Poznań. W związku z tym wszyscy właściciele nieruchomości muszą złożyć nowe deklaracje w ramach poznańskiego systemu gospodarowania odpadami. Składanie deklaracji trwa.

W marcu tego roku miejscy radni podjęli decyzję o wystąpieniu ze związku od stycznia 2022 roku.
– Dzięki temu będzie można uszczelnić i uprościć system odbioru odpadów i spowolnić wzrost stawek opłat za wywóz śmieci – tłumaczy Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. – Zmiana pozwoli efektywniej skupić się na konkretnych potrzebach mieszkańców Poznania. Miasto odzyska głos w sprawie gospodarki odpadami i będzie mogło sprawniej reagować na zmiany prawne. Zmiana pozwoli także na większą decyzyjność rady miasta czy rad osiedli.

Przejęcie obowiązków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wiąże się z szeregiem nowych zadań, których realizacja rozpocznie się wraz z nowym rokiem. Jednym z pierwszych i ważniejszych wyzwań jest przyjęcie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Obowiązkiem tym są objęci przede wszystkim właściciele domów jednorodzinnych, działek i domków wypoczynkowych, a także obiektów, które nie są na stałe zamieszkałe: np. biur, sklepów, restauracji czy punktów usługowych. W przypadku osób mieszkających w blokach czy kamienicach, zadanie to spoczywa na spółdzielniach lub wspólnotach mieszkaniowych – tłumaczy Katarzyna Kruszka – Pytlik, dyrektorka Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP.

Nowością poznańskiego systemu gospodarowania odpadami jest możliwość składania deklaracji online poprzez portal Przyjazne Deklaracje. Mieszkańcy, którzy mają dostęp do internetu, mogą zrobić to bez wychodzenia z domu – szybko i bezpiecznie.

– Przy pomocy intuicyjnego kreatora można wypełnić deklarację, podpisać profilem zaufanym i wysłać przez ePUAP. Przygotowany system prowadzi użytkownika przez kolejne kroki. Algorytm podaje do wypełnienia tylko te elementy deklaracji, które użytkownika dotyczą. Nie trzeba analizować każdej komórki, jak w formularzu papierowym, co znacznie upraszcza procedurę. Warto dodać, że deklarację elektroniczną można złożyć w dowolnej chwili, także poza godzinami pracy urzędu oraz z dowolnego miejsca – wyjaśnia Michał Łakomski, dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa UMP.

Dotąd złozono około 1,5 tys. deklaracji. A powinno ich był około 50 tys.

Deklaracje można składać także:

– elektronicznie przez platformę ePUAP2
– drogą pocztową na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań
– osobiście w Punktach Obsługi Klienta (przy ul. 3 Maja 46, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, ul. Wszystkich Świętych 1, ul. Małachowskiego 10) – po uprzedniej rezerwacji na stronie lub telefonicznie przez miejską infolinię Poznań Kontakt pod nr 61 646 33 44.

Deklaracje złożone do Urzędu Miasta Poznania będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Warto to jednak zrobić jak najszybciej. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych nerwów, ewentualnych kolejek czy przeciążenia systemu, a także problemów z odbiorem odpadów w nowym roku. Do czwartku (28 października) złożono 1 430 deklaracji (627 online i 803 w wersji papierowej).

Aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany wynikające z wdrożenia poznańskiego systemu odpadowego, do końca czerwca 2022 r. odbiór śmieci będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach (obowiązkowa pozostanie także segregacja). Zmianie nie ulegną także opłaty za odpady i sposób ich naliczania. Utrzymane zostaną również ulga dla rodzin wielodzietnych i ulga z tytułu kompostowania bioodpadów (nieruchomości jednorodzinne). Bez zmian pozostanie też częstotliwość odbioru odpadów, funkcjonowanie Gratowisk/ PSZOK-ów i Gratowozów / MPSZOK-ów.

Źródło: UMP

Podziel się: