Poznań: Współpraca PGNiG i Uniwersytetu Przyrodniczego. Przy produkcji gazu z bioodpadów

Uniwersytet Przyrodniczy fot. UPP
Prototyp innowacyjnej instalacji, która docelowo ma produkować bioCNG – to jedno z nowych przedsięwzięć PGNiG, które sprawdza nowe możliwości produkcji biometanu. Partnerem naukowym projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Rozwiązanie, nad którym pracują specjaliści z PGNiG i naukowcy z UPP, oparte jest o założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Ma umożliwić konkurencyjną i skuteczną utylizację biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej i produkcję gazu fermentacyjnego, którego wskaźniki jakości będą pozwalały na dostosowanie go do standardów technicznych biometanu, a następnie sprężania go do standardów odnawialnej alternatywy dla CNG, czyli bioCNG.

Zaprojektowana technologia zostanie sprawdzona w warunkach rzeczywistych, a następnie poddana pełnej komercjalizacji.
– Prace badawcze nad produkcją biometanu z bioodpadów, z którego następnie powstanie bioCNG, pozwolą nam na zdobycie know-how z zakresu wykorzystania zbieranej selektywnie biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych, a także na opracowanie formuły wielkoskalowych inwestycji związanych z produkcją bioCNG – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwoju. – To istotne pod względem rosnącego zapotrzebowania na sprężony gaz w transporcie, który w coraz większym zakresie będzie napędzany zielonymi paliwami. Rezultaty projektu pozwolą także na dywersyfikację portfela produktów na poziomie całej Grupy Kapitałowej PGNiG.

We współpracy z poznańskim Uniwersytetem Przyrodniczym PGNiG wybudował prototypową instalację do produkcji biogazu z biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych i od kilku miesięcy prowadzi tam prace doświadczalne. Wyniki tych prac pozwolą na wdrożenie komercyjnej instalacji już w 2023 roku – i uruchomienie produkcji bioCNG.

– Prace badawcze realizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, na zlecenie PGNiG, nad energetycznym przetworzeniem selektywnie zbieranej frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych wpisują się w najnowsze trendy: zarówno Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), jak i najnowsze polityki UE związane z Europejskim Zielonym Ładem, dekarbonizacją czy też Strategią Metanową – komentuje współpracę Robert Fabiański, Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. – A nasza uczelnia, jako naukowy lider w branży biogazu i biometanu, stała się naturalnym partnerem PGNiG przy tym projekcie.

– Uzyskane wyniki badań pozwalają patrzeć z optymizmem na bioodpady jako potencjalnie duże źródło biometanu. Z kolei współpraca z tak silnym partnerem jak PGNiG daje nadzieję na szerokie wdrożenie opracowanej technologii w gospodarce – dodaje prof. Jacek Dach, kierownik Pracowni Ekotechnologii UPP, w której znajduje się największe w kraju laboratorium biogazowe. To właśnie tam realizowane są badania.

­– Nasz projekt badawczo-rozwojowy wpisuje się w transformację energetyczną, przez którą przechodzimy – podsumowuje Arkadiusz Sekściński. – W tym procesie paliwem przejściowym będzie gaz ziemny, ale równolegle rozwijamy możliwości produkcji „zielonych” gazów ze źródeł odnawialnych. To właśnie one będą stopniowo uzupełniać, a następnie zastąpią gaz ziemny.

UPP

Podziel się:

Ostatnio dodane:

Wydarzenia w Wielkopolsce: