Poznań: Wschodnie Naramowice nie mają komunikacji!

fot. L. Łada

W tej części Naramowic obecnie trwa budowa prawie 2 tysięcy mieszkań. Tymczasem nie ma tam ani komunikacji, ani podstawowej infrastruktury, alarmuje radny Paweł Sowa. I złożył w tej sprawie interpelację do prezydenta.

Radny ostrzegł, że 2 tysiące mieszkań to dopiero początek, bo wkrótce zaczną tam budować bloki TBS-y, a później kolejni deweloperzy.
„Potrzebna jest podstawowa infrastruktura. Czy Miasto ma schemat działań w tym zakresie?” – pyta radny. I informuje, że wystosował w tej sprawie interpelację.

Oto jej treść:

„Szanowny Panie Prezydencie,
w nawiązaniu do planów zabudowy sześciu działek inwestycyjnych we wschodnich Naramowicach przez PTBS (około 2 tysięcy mieszkań), jak również wielu prywatnych inwestycji mieszkaniowych już obecnie realizowanych (trwa budowa prawie 2 tysięcy mieszkań – por. mapa), zwracam się z prośbą o opublikowanie „mapy drogowej” budowy podstawowej infrastruktury dla mieszkańców tej części Poznania.

Infrastruktura drogowa
1.1. ul. „Nowa Stoińskiego” na przedłużeniu ul. Hilczer-Kurnatowskiej
To główna droga, która w planach połączy wszystkie 6 pól inwestycyjnych PTBS, jednocześnie ma łączyć również ten obszar z ul. Naramowicką oraz „Nową Naramowicką”, czyli al. Praw Kobiet, a także ulicą zwaną jako „Mleczarska”. Kiedy zostanie wybudowana?
1.2. ul. Rubież
Ulica Rubież na odcinku od Ronda Moraczewskich do ul. Juranda to droga prowadząca do Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, która jest w fatalnym stanie technicznym, właściwie na sporym odcinku jest drogą gruntową. Kiedy zostanie zrealizowana?
1.3. ul. Czarnucha
Kiedy zostanie zrealizowana ulica na całym odcinku (ma również obsługiwać pola inwestycyjne PTBS-u)?
1.4. ul. zwyczajowo zwana „Mleczarską”
Ma być osią transportową wschodniej części dzielnicy w układzie północ – południe, od Nowej Stoińskiego do Karpiej, łącząc się także z ul. Czarnucha. Kiedy zostanie zrealizowana?
1.5. ul. Sielawy
Kiedy zostanie ucywilizowana ul. Sielawy – obecnie na obu odcinkach – tej deweloperskiej oraz należącej do KOWR-u, ulica jest niebezpieczna, nieoświetlona z fatalnym stanem chodników, lub właściwie niewystępującym chodnikiem. Jaki jest plan doprowadzenia tej ulicy do stanu używalności, mając na uwadze fakt, że już dzisiaj mieszka przy niej kilka tysięcy osób…

Transport publiczny
Już obecnie istniejąca zabudowa ul. Karpiej jest najbardziej zaludnionym fragmentem Poznania, nieobsługiwanym komunikacją publiczną.
2.1. Na jakim etapie jest realizacja pętli autobusowej przy ul. Karpiej?
2.2. Jakie są plany ZTM dotyczące obsługi komunikacyjnej zarówno mieszkań przy ul. Karpiej, jak również Sielawy, Czarnucha i w przyszłości Nowej Stoińskiego?
2.3. Czy planuje się obsługę autobusami planowanej odnogi trasy tramwajowej przez ul. Sielawy do pętli Rubież do czasu jej powstania?

Infrastruktura społeczna
3.1. Czy Miasto widzi potrzebę budowy szkoły podstawowej oraz przedszkoli dla dzieci z tego obszaru Poznania? Jakie działania zostały podjęte, aby takie placówki tutaj zafunkcjonowały?
3.2. Jakie działania podejmie Miasto, by zapewnić infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na tym obszarze?”.

Podziel się: