Poznań: W urzędzie zgaśnie światło

Poznań widziany z góry, z ulicy Piekary fot. Sławek Wąchała
Budynek Urzędu Miasta Poznania oraz Wolny Dziedziniec pogrążą się dziś w ciemnościach między 17.00 a 18.00. To protest przeciwko decyzjom rządu, ograniczających samorządom wpływy z podatków PIT i CIT oraz blokujących dostęp do funduszy unijnych.

– Pieniądze, które mają w swojej dyspozycji samorządy, są wydatkowane na bieżące potrzeby, takie jak komunikacja, bezpieczeństwo, porządek, utrzymanie szkół czy pomoc najuboższym – tłumaczy prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. – Z dostępnych środków realizowane są także inwestycje poprawiające komfort życia mieszkańców. W wyniku działań rządzących pieniędzy na realizację podstawowych zadań miasta jest coraz mniej. Samorządy z roku na rok coraz więcej dokładają do oświaty i wielu innych dziedzin. W zamian otrzymują coraz mniejszy udział we wpływach z podatków, a w przyszłości być może także brak dostępu do funduszy unijnych. Na takich działaniach tracą nasi mieszkańcy. Nie możemy się na to godzić.

Zgodnie z założeniem 1 grudnia światło zgaśnie w miejscach reprezentacyjnych, a często także symbolicznych. Wszystko zostało jednak zaplanowane w taki sposób, aby akcja nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców.

Inicjatorem protestu jest Stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski”, powołane 31 sierpnia w Gdańsku, w 40-lecie podpisania Porozumień Sierpniowych. Pod deklaracją przystąpienia do stowarzyszenia podpisali się przedstawiciele wielu gmin, powiatów i regionów Polski, także prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

– Pod koniec października Sejm uchwalił najbardziej antysamorządową ustawę w obecnej kadencji, kolejny raz pozbawiając mieszkańców pieniędzy na potrzeby ich lokalnych społeczności. Tym razem poprzez ograniczenie udziału we wpływach z PIT i CIT – czytamy w piśmie stowarzyszenia.

Ustawa jest obecnie procedowana w Senacie i niebawem ponownie wróci do Sejmu. Członkowie Stowarzyszenia „Tak! Samorządy dla Polski” żądają przerwania przez Sejm procesu legislacyjnego nad tą ustawą, chcą też skierowania własnej inicjatywy ustawodawczej. Mówi ona o zwiększeniu udziałów samorządów w podatku PIT z 38,16% do 48,16%. Podnosi to dochody gmin w naszym kraju, według planów na 2020 rok, o kwotę 11 336 421 000 zł. Zdaniem członków stowarzyszenia, podobne zapisy ustawowe powinny dotyczyć urealnienia dochodów powiatów i województw, tak aby również te jednostki mogły realizować swoje zadania.

Obecnie na brak stabilności dochodów samorządów lokalnych, nakłada się zagrożenie pozbawienia mieszkańców środków budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy.

– W ciągu ostatnich dekad środki pomocowe z UE, były dla naszego kraju swego rodzaju kroplówką, która dawała życie a jednocześnie w spektakularny sposób zmieniła poziom i jakość tego życia – zauważają członkowie stowarzyszenia. – W ostatnich dniach polski rząd uprawia hazard negocjacyjny zapowiadając wetowanie budżetu i Funduszu Odbudowy UE. A to właśnie dostęp do wielkich środków finansowych na stałe zmienił polskie wsie i miasta, zapewniając środki na budowę dróg, kanalizacji, oczyszczalni, obiektów sportowych i szpitalnych, finansując programy dla seniorów, młodzieży i kultury oraz sportu.

Jak podkreślają, społeczności samorządowe bez tego nie poradzą sobie same w warunkach niestabilnej polityki finansowej, szczególnie w sytuacji, kiedy trzeba będzie podjąć pracę nad odbudową potencjału społeczno-gospodarczego po kryzysie wywołanym pandemią Sars-Cov2.

W ramach protestu, we wtorek, 1 grudnia światła zgasną symbolicznie w ponad 50 miejscowościach. W Poznaniu ciemność ogarnie na godzinę (od godz. 17 do 18) główny budynek Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim oraz sąsiadujący z nim Wolny Dziedziniec.

To tylko godzina w ciemności – tym razem. Jak jednak ostrzega stowarzyszenie, jeśli rządzący nie zrezygnują z planów wyłączania kolejnych środków finansowych samorządom, ponura ciemność może stać się wymuszoną ekonomicznie rzeczywistością.

UMP, el

Podziel się: