Od 15 do 23 grudnia w związku z budową zjazdu i zespołu urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe zamknięty zostanie odcinek jezdni ul. Małopolskiej.

Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ul. Śląską w kierunku ul. Nad Wierzbakiem.

Objazd wytyczono ulicami: Śląską, Wojska Polskiego i Nad Wierzbakiem. Utrzymany zostanie ruch tramwajowy w rejonie prac.

Jak informuje Miejski Inżynier Ruchu, niedostępny będzie także odcinek chodnika w rejonie przystanku tramwajowego, a ruch pieszych odbywać się będzie sąsiednią drogą pieszo-rowerową.

ZDM