Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy stawia na zieloną energię

Uniwersytet Przyrodniczy fot. UPP
Na pięciu budynkach i trzech akademikach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostaną zainstalowane nowoczesne instalacje fotowoltaiczne.

– Planowana inwestycja obejmie instalację dachowych modułów fotowoltaicznych oraz po raz pierwszy w Poznaniu modułów dachowych samoodśnieżających, świetlików fotowoltaicznych oraz lameli fotowoltaicznych szkło-szkło montowanych jako żaluzje zewnętrzne – wyjaśnia Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do 15 października tego roku, a uzyskana energia będzie wykorzystana w budynkach, na których znajduje się instalacja.
– Instalacja fotowoltaiczna zostanie tak zaprojektowana, aby inteligentnie zarządzać energią poprzez system, który koordynuje pracę modułów oraz falowników fotowoltaicznych – mówi Marek Klimecki, zastępca Kanclerza ds. technicznych UPP. – Dzięki temu wyprodukowana energia w ciągu roku będzie wynosić 428,80 MWhe/rok, co pozwoli zaoszczędzić 360,82 tony ekwiwalentu CO2/rok. Na każdym z budynków z zainstalowanymi modułami będą monitory, na których można będzie zobaczyć ilość energii produkowanej w danej chwili, wyprodukowanej w całości oraz oszczędności CO2.

Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na budynku Collegium Maximum, Biocentrum, Centrum Kultury Fizycznej, Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydziału Leśnego i Technologii Drewna oraz na domach studenckich „Jurand”, „Danuśka” i „Maćko”.

Inwestycja poza oczywistymi korzyściami finansowymi i środowiskowymi ma również promować tego typu ekologiczne rozwiązania.
– W czasach kiedy priorytetem jest zmniejszenie szkodliwego wpływu człowieka na środowisko, bardzo ważnym jest wdrażanie innowacyjnych metod pozyskiwania energii przez duże podmioty jak nasz Uniwersytet – mówi Robert Fabiański, Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. – Jedną z realizowanych już tego typu inwestycji jest działanie nowoczesnej biogazowni UPP w Zakładzie doświadczalnym w Przybrodzie, pozwalającej na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6,8 tys. ton rocznie.

Z instalacji będą także korzystać naukowcy zajmujący się badaniem OZE oraz studenci kierunku Ekoenergetyka. Oni dzięki nim będą mieli możliwość poznania działania instalacji solarnych od strony praktycznej. Warto dodać, że to jedna z największych instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Poznaniu.

UPP