Uniwersytet Przyrodniczy fot. UPP

Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy rozpoczyna rekrutację

“Studiuj kierunki przyszłości” – pod takim hasłem od 1 czerwca odbywa się rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy. Ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, zrządzanie danymi i sztuczną inteligencją – to nasza przyszłość, twierdzą specjaliści z UPP.

Dlaczego? W 2050 roku 70% ludności na świecie będzie mieszkało w miastach, co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat, a liczba ludności na Ziemi wzrośnie o kolejne 40%. Mieszkańcy będą potrzebowali inteligentnie zaprojektowanych miast, dostępu do wartościowego jedzenia oraz umiejętnego korzystania z zasobów naturalnych, które są źródłem dobrostanu psychicznego. W tych wszystkich dziedzinach potrzebni będą eksperci, a na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu już dziś kandydaci znajdą kierunki przygotowujące do zawodów przyszłości.

Kierunki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w rekrutacji 2021/2022:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
W 2050 roku 70% ludności będzie mieszkało w miastach. To sprawia, że coraz istotniejszym będzie tworzenie miast przyjaznych mieszkańcom. Umiejętność projektowania zarówno przydomowych ogrodów, zrównoważonych przestrzeni publicznych, jak i krajobrazu otwartego to kierunek przyszłości.

BIOLOGIA STOSOWANA
Rośnie świadomość powszechnego włączenia się w przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej. Człowiek jest tylko jednym z wielu elementów biosfery i nie może obejść się bez przyrody. Dlatego działalność ludzka musi być zgodna z prawami przyrody i zintegrowana z naturą. Kierunek biologia stosowana to poznawanie interakcji między zwierzętami i roślinami oraz zasad podnoszenia jakości środowiska naturalnego.

BIOTECHNOLOGIA
Procesy biotechnologiczne wykorzystywane są w bardzo wielu dziedzinach życia w produkcji leków i żywności, w przemyśle chemicznym i wydobywczym, w ochronie środowiska i kryminalistyce. Biotechnolog, co wykazuje wiele analiz, jest typowany jako jeden z najbardziej obiecujących zawodów przyszłości.

DIETETYKA
Dietetyka to przede wszystkim projektowanie takich rozwiązań żywieniowych, aby zoptymalizować poziom odżywienia człowieka, to profilaktyka chorób dietozależnych, dietoterapia, żywność funkcjonalna i nowoczesny catering przy zastosowaniu metod nowoczesnego przetwarzania surowców i produktów spożywczych.

EKOENERGETYKA
Odnawialne źródła energii to dynamicznie rozwijający się sektor branży energetycznej. W czasach kiedy priorytetem jest zmniejszenie szkodliwego wpływu człowieka na środowisko, bardzo ważnym jest opracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod pozyskiwania energii. Biopaliwa, źródła geotermalne, farmy wiatrowe czy ogniwa fotowoltaiczne – to energia jutra.

EKONOMIA ORAZ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Społeczeństwo i gospodarka nieustannie się zmieniają. Wyzwaniem jest opracowanie formuły rozwoju społeczno-gospodarczego, która sprosta aktualnym wyzwaniom, takim jak np. postępujące zmiany klimatyczne. Rosnąca świadomość społeczeństw oraz wymogi zrównoważonego rozwoju wymuszają korektę klasycznych modeli ekonomicznych.

GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY
Zmiany klimatyczne i konieczność świadomego korzystania z zasobów naturalnych sprawiają, że efektywna gospodarka wodna, oparta o wysokiej jakości dane i rzetelną wiedzę inżynierską staje się priorytetem. Zdobądź uprawnienia budowlane w specjalnościach: inżynieryjna hydrotechniczna i konstrukcyjno-budowlana. Wykorzystuj technologie w służbie człowiekowi, by poprawiać stan środowiska.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
W 2050 roku 70% ludności będzie mieszkało w miastach, dlatego już teraz miasta stają się bardziej „smart”. „Mądre przestrzenie zurbanizowane” powodują obniżenie kosztów, zwiększają integrację społeczną i pozytywnie wpływają na ludzki dobrostan. Dowiedz się, jak wykorzystać nowe technologie w budowaniu bezpiecznego, efektywnego i funkcjonalnego otoczenia.

INFORMATYKA STOSOWANA
Inteligentne wykorzystanie nowych technologii w procesie pozyskiwania i produkcji żywności to umiejętność przyszłości. Jednym z najważniejszych zadań stanie się projektowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych, zbieranie i analizowanie dużych zbiorów danych, dzięki którym procesy te będą jeszcze bardziej zautomatyzowane, efektywne i dopasowane do lokalnych potrzeb.

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
Polska jest krajem bardzo ubogim w zasoby wodne, dlatego tak ważnym zagadnieniem jest racjonalna gospodarka wodna, ochrona środowiska czy promocja zrównoważonego przemysłu. Nowoczesne projektowanie będzie się skupiać na optymalnym wykorzystaniu zasobów wodnych, tworzeniu efektywnych sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom zjawisk ekstremalnych, takich jak susze czy powodzie.

INŻYNIERIA ROLNICZA
Rosnące zapotrzebowanie na żywność sprawia, że produkcja rolnicza musi być coraz bardziej wydajna. Z kolei zmiany klimatyczne powodują, że należy coraz wydajniej zarządzać nieodnawialnymi zasobami naturalnymi. Powstają kolejne nowoczesne generacje maszyn rolniczych, a systemy produkcyjne wspierają kolejne innowacyjne rozwiązania technologiczne – wszystko to w służbie człowiekowi.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Dziś priorytetem jest ochrona środowiska naturalnego, dlatego gospodarka będzie coraz bardziej zorientowana na świadome i zrównoważone korzystanie z zasobów, wspierając energetykę przyszłości. To sprawia, że także w zakresie kształtowania środowiskiem nieodzowne staje się zastosowanie nowoczesnych inżynierskich rozwiązań.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
Według badań w samej tylko Europie marnuje się rocznie ok. 88 mln ton żywności. To sprawia, że bardzo istotnym jest odpowiednie przetwarzanie i przechowywanie surowców i produktów spożywczych.

LEŚNICTWO
Badania wskazują, że przebywanie w otoczeniu drzew jest źródłem ludzkiego dobrostanu. Lasy będą więc nie tylko ważnym elementem bioróżnorodności i zielonymi płucami państw, ale też coraz częstszym miejscem wypoczynku i ucieczki od zdobyczy cywilizacji.

OCHRONA ŚRODOWISKA
W obliczu kryzysu klimatycznego, przyszłością są zawody związane z ochroną środowiska. Koncentrując się na naturze – działania całych jednostek, firm i społeczności będą uwzględniać zmniejszanie śladu węglowego oraz dbanie o bioróżnorodność. Wzrośnie także wykorzystanie ekoenergii, pochodzącej z odnawialnych źródeł.

OGRODNICTWO
Ogrodnictwo to nie tylko dobrze pielęgnowane rabaty na działce i skoszony trawnik w przydomowym ogródku. To źródło ludzkiego dobrostanu, a także wiedza o proekologicznej uprawie warzyw i owoców i żywieniu roślin. Stwórz i prowadź własne przedsiębiorstwo ogrodnicze czy agroturystyczne. Poznaj technologie produkcji ogrodniczej. Wspomagaj zielenią leczenie tradycyjne. Projektuj tereny zieleni i różnorodne biologicznie przestrzenie, zatrzymujące wodę i wpływające pozytywnie na środowisko.

PROJEKTOWANIE MEBLI
Sprytne rozwiązania dla człowieka z wykorzystaniem nowych technologii to trendy najbliższej przyszłości. Ochrona środowiska to codzienność przyszłych pokoleń, zatem zyskają konstrukcje wykorzystujące naturalne surowce odnawialne, czy też inteligentne biotworzywa.

ROLNICTWO
Dziś liczba mieszkańców Ziemi jest dwukrotnie wyższa niż 50 lat temu, natomiast do 2050 roku wzrośnie o kolejne 40%. To sprawia, że rozwój branży rolniczej będzie niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Postępująca cyfryzacja, innowacyjne rozwiązania i dbałość o wytwarzanie wysokich plonów dobrej jakości przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne już teraz są nieodłącznymi elementami rolnictwa. Wszystko to dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuje jednego – ludzi, którzy w rolnictwo wkładają pasję i wiedzę.

TECHNOLOGIA DREWNA
Pokolenia przyszłości będą odchodzić od produktów jednorazowych, na rzecz tego co nie zniszczy się po roku czy dwóch. Tę trwałość zapewnia właśnie drewno, a poznanie nowoczesnych technologii jego przetwarzania otworzy drzwi do współtworzenia branży przyszłości.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Branżę żywieniową czeka prawdziwa rewolucja. Dieta ludzi staje się bardziej roślinna. Konsumenci też coraz baczniej analizują skład produktów i doceniają te lokalne, produkowane w sposób zrównoważony. Ponadto do 2050 roku co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat, a dodatkowo na świecie będzie żyło aż 9,7 miliarda ludzi, dlatego ważnym jest aby żywność była zbilansowana i dostarczała niezbędnych składników odżywczych.

WETERYNARIA (studia jednolite magisterskie) – profil praktyczny
W ponad połowie domów w Polsce znajduje się jakieś zwierzę. Dzieje się tak, gdyż zwierzęta domowe czynią nas szczęśliwszymi i pomagają nam utrzymać dobrą kondycję. Kierunek weterynaria umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania organizmów zwierzęcych i dokonywania oceny stanu zdrowia zwierząt, zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zwierząt. Przekazywana wiedza dotyczy zarówno zwierząt hodowlanych, jak i towarzyszących.

ZOOTECHNIKA
Dobrostan zwierząt to dbałość o nie same, a w konsekwencji ograniczanie niekorzystnych efektów środowiskowych hodowli zwierząt. To prawidłowe żywienie, które odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w prawidłowym rozwoju zwierząt czy ochronie przed chorobami. To również zapewnianie wysokiej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.

Świat się zmienia i trudno dziś z pewnością powiedzieć, jakie zawody będą potrzebne w przyszłości. Jedno jest pewne: wybierając ścieżkę kariery należy pamiętać, że osiągnięcie sukcesu i satysfakcji będzie łatwiejsze, jeśli wybrany przez kandydata kierunek i zawód będzie zgodny z jego predyspozycjami i zainteresowaniami.

Więcej informacji o ofercie studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znajduje się na stronie uczelni.

UPP

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze