Spotkanie wyborcze fot. UPP

Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy ma nowego rektora!

Uczelniane kolegium elektorów w głosowaniu elektronicznym wybrało dziś na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na kadencję 2020–2024 profesora Krzysztofa Szoszkiewicza.

– Całej społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dziękuję za okazane mi zaufanie – powiedział rektor-elekt. – Nasza uczelnia w obecnym okresie zmian wymaga efektywnego zarządzania i pracy nad osiągnięciem wysokiej pozycji naukowej. Potrzebuje też lidera, który zna uczelnię i rozumie jej specyfikę, a jednocześnie ma doświadczenie, zarówno w kierowaniu zespołami, jak i w efektywnym pozyskiwaniu środków finansowych. Wierzę, że moje doświadczenie zawodowe i umiejętności organizatorskie oraz dotychczasowe osiągnięcia pozwalają na realizację strategicznych wyzwań stojących przed nami w nadchodzącej kadencji. Zobowiązują się do rzetelnej realizacji proponowanego przeze mnie programu i uczynię wszystko, aby nasza uczelnia nadal dobrze się rozwijała.

Prof. Krzysztof Szoszkiewicz to absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Rolniczym (ówczesna Akademia Rolnicza w Poznaniu). Następnie w 1995 r. uzyskał stopień doktora, a w 2004 r. – stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie kształtowania środowiska. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2011 r.

Zainteresowania naukowe profesora obejmują ekologię i ochronę środowiska, bioindykację ekosystemów wodnych oraz ocenę i ochronę bioróżnorodności. Jest autorem i współautorem wielu książek oraz publikacji w tym zakresie. Odbył staże naukowe m.in. w Wielkiej Brytanii w Centre of Ecology and Hydrology w Dorset, Game Conservancy Trust – Fordingbridge i Rothamsted Research Institute (w latach 1995-2005) oraz Szwajcarii w Swiss Agricultural Research Station (1990).

Jest członkiem wielu rad naukowych i komitetów, m.in.: Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego, Rady Naukowej Tucholskiego Parku Krajobrazowego, Komitetu Nauk Agronomicznych PAN (2016-2019), Komitetu Gospodarki Wodnej PAN – Sekcja Ochrony Środowiska Wodnego (2007-2010, 2011-2014), Komisji Nauk o Ziemi przy Oddziale PAN w Poznaniu (2015-2018, 2019- 022), Komisji Klimatu, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza przy Oddziale PAN w Poznaniu (2019-2022) oraz ekspert Zintegrowanego Monitoringu Środowiska (od 2015).

W latach 2016–2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Wcześniej obejmował stanowiska kierownika Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska (2009-2017) oraz prodziekana ds. nauki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (2008-2016).

UPP, el