Poznań: Ukraińscy kierowcy i motorniczowie już pracują w MPK

Trasa tramwajowa na Naramowice fot. Sławek Wąchała

29 cudzoziemców, w tym 27 z Ukrainy pracuje już w poznańskim MPK. Kolejnych 15 podejmie pracę jeszcze przed końcem sierpnia 2022 roku. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Rataja.

Zatrudnienie w MPK

Radny zainteresował się możliwościami zatrudnienia osób z Ukrainy w MPK wiedząc, że od lat spółka cierpi na niedobory kadrowe. Brakuje kierowców autobusów, motorniczych tramwajów oraz mechaników autobusów i tramwajów, a spółka oferuje kursy prawa jazdy lub fachowe szkolenia dla zainteresowanych pracą, i to z gwarancją późniejszego zatrudnienia w MPK.

– Jednocześnie w wyniku trwającej od kilku lat migracji ekonomicznej z Ukrainy do Polski, a także w wyniku tragicznej wojny w Ukrainie, do naszego kraju przybyło prawie 3 miliony osób z Ukrainy – wyjaśnia radny. – Znaczna część z osób przybywających w ostatnich miesiącach nie ma stałego i stabilnego zatrudnienia, korzystając z pracy doraźnej lub specjalnej pomocy dla uchodźców. Osoby z Ukrainy mają opinię pracowitych, zaradnych i chętnych do działania, a bliskość kulturowa i językowa sprawiają, że Polska jest dla nich dobrym miejscem do zamieszkania, edukacji, pracy i rozwoju zawodowego, zwłaszcza ze względu na smutną perspektywę, że wojna w Ukrainie nie zostanie zakończona w krótkim czasie.

To wszystko sprawia, zdaniem radnego, że osoby z Ukrainy byłyby dobrymi kandydatami do pracy w MPK i innych miejskich spółkach. Tylko czy miasto prowadzi działania, które im to ułatwią? O to radny zapytał w swojej interpelacji prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. I w odpowiedzi władze miasta zapewniły go, że obywatele Ukrainy, podobnie jak obywatele Polski, mają dostęp do wszystkich rekrutacji prowadzonych przez MPK Poznań.

Trwają kursy i nabory. Pierwsi kandydaci już pracują

„Obywatele Ukrainy biorą udział niemal we wszystkich rekrutacjach, a jeśli spełniają kryteria stanowiskowe, są zatrudniani m.in. jako kierowcy autobusu, motorniczowie, mechanicy, elektromechanicy, ślusarze, spawacze, tokarze, magazynierzy, monterzy torów-operatorzy sprzętu, a także w księgowości czy na stanowisku dyżurnego ruchu” – czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego.

Obywatele Ukrainy mają także możliwość rozwoju zawodowego w MPK – w maju tego roku sześciu już pracujących zaproszono do udziału w nowym projekcie, w którym pomagali swoim rodakom rozpoczynającym naukę na kursie dla motorniczych. Byli tłumaczami, ale pomagali też wdrożyć kursantów w pracę w polskim przedsiębiorstwie. Kurs został zorganizowany dla czternastu obywateli ukraińskich we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który sfinansował szkolenie oraz koszty egzaminów, a także wypłacił stypendia. Z kolei MPK zapewniło kadrę szkoleniową oraz darowizny dla uczestników na czas kursu. Czas organizacji zajęć uniemożliwiał pracę zarobkową, więc bez darowizny nie mieliby pieniędzy na bieżące utrzymanie.

„Obecnie MPK zatrudnia 29 cudzoziemców, z czego 27 osób to obywatele Ukrainy” – czytamy dalej w odpowiedzi. – „6 osób zatrudniono w 2022 roku, a kolejnych 15 osób z Ukrainy podejmie zatrudnienie jeszcze przed końcem sierpnia 2022 roku. Możliwość pracy zapewnia również obywatelom ukraińskim współpraca spółki z agencjami zewnętrznymi. Za pośrednictwem tych agencji usługi dla MPK realizuje 105 ukraińskich obywateli, jako kierowcy autobusów oraz jeden mechanik”.

– Zatrudnianie osób z Ukrainy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu to bardzo dobre rozwiązanie, korzystne w wielu aspektach – uważa radny Rataj. – W ten sposób udaje się zmniejszyć braki kadrowe przewoźnika miejskiego, osoby z Ukrainy uzyskują stabilną pracę w spółce komunalnej oraz w sposób systemowy i modelowy świadczona jest konstruktywna pomoc osobom z Ukrainy, którzy w ogromnej większości są chętni do pracy i szybko dostosowują się do warunków w naszym kraju. Cieszy zatem, że nasze miasto prowadzi tak aktywne i szerokie działania mające na celu zatrudnianie kobiet i mężczyzn z Ukrainy w MPK.

Będzie kolejna kampania. I podwyżki

Władze miasta zapewniły też, że planowana jest kontynuacja kampanii informacyjnych o dostępnych miejscach pracy, zwiększenie liczby organizowanych kursów z gwarancją zatrudnienia jako kierowca autobusu/motorniczy, zwiększenie nakładów na promocję zatrudnienia w MPK wśród obywateli ukraińskich. W tym celu kontynuowana będzie współpraca z osobą z Ukrainy, posługującą się biegle językiem polskim, której zadaniem jest wsparcie i usprawnienie procesu rekrutacyjnego. Ponadto, od lipca planowana jest podwyżka płac w spółce, co może pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie pracą w MPK.

Podziel się: