Poznań: UAM rozpoczął kolejny rok akademicki. „Wracamy po długim funkcjonowaniu zdalnym”

inauguracja roku akademickiego 2022-2023 fot. P. Stanula UAM

Trzykrotnym uderzeniem berła i łacińską formułą „Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit” prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zainaugurowała kolejny rok akademicki uczelni.

– Każdy z nas, ludzi uniwersytetu, zapisuje karty historii uczelni na swój sposób – mówiła w swoim przemówieniu prof. Kaniewska. – Każdemu z nas powinno towarzyszyć właśnie poczucie odpowiedzialności, którego miarą jest człowiek i jego dobro, ale i dobro otaczającego nas świata, który domaga się naszej uważności i troski. Nasza odpowiedzialność nie jest abstrakcyjna: zależy od niej przyszłość, którą już dziś zaczynamy kształtować. Wszyscy – niezależnie od poglądów – chcielibyśmy, by była ona dobra, piękna i przyjazna. Wszyscy – niezależnie od wieku i stanowiska – jesteśmy za tę przyszłość odpowiedzialni wobec naszych poprzedników i następnych pokoleń. Otwierając poprzedni rok akademicki mówiłam, że słowa pieśni „Gaudeamus” – cieszmy się – zabrzmiały wyjątkowo radośnie, wracaliśmy przecież w mury uczelni po długim funkcjonowaniu zdalnym. Nikt nie spodziewał się wówczas, przed jak trudnym rokiem stoimy, nikt nie przewidział, że czas postpandemiczny postawi przed polskim i europejskim społeczeństwem kolejną próbę: wyjątkowo dramatyczną i niezwykle groźną – wojnę za naszą wschodnią granicą.

Jednak, jak podkreśliła w swoim przemówieniu rektorka, społeczność uniwersytecka stanęła na wysokości zadania nawet w tak trudnej sytuacji, wykazując się ogromną wrażliwością i niezwykłym zaangażowaniem. Za to profesor Kaniewska serdecznie podziękowała wszystkim studentom i pracownikom UAM.

Obecna na uroczystości Aneta Niestrawska, I Wicewojewoda Wielkopolski, odczytała list od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Minister wspomniał w nim m.in. o planowanym zwiększeniu subwencji z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników szkół wyższych, życzył także pracownikom i studentom wielu sukcesów, efektywnego rozwoju, realizacji pasji naukowych, a także ambitnych projektów badawczych w nowym roku akademickim.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego była także okazją do wręczenia prof. Hannie Kóčce-Krenz, wybitnej archeolog, medalu Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. Laudację wygłosił dziekan Wydziału Archeologii UAM, prof. Andrzej Michałowski. Z kolei dr Michał Krotoszyński z Wydziału Prawa i Administracji UAM został wyróżniony nagrodą Praeceptor Optimus dla trzykrotnego laureata nagrody dydaktycznej Praeceptor Laureatus. Wręczono także nagrody Praeceptor Laureatus dla najlepszego dydaktyka oraz medale „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu”, które otrzymali absolwenci UAM.

Studencki Laur jako wyraz uznania dla wybitnych osiągnięć w przyswojeniu wiedzy określonych kierunkiem studiów dyscyplin naukowych i wysokich wyników w nauce w roku akademickim 2021/2022 otrzymały: Dominika Górko z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Natalia Adamska z Wydziału Matematyki i Informatyki.

Wykład inauguracyjny pt. O „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza – zaproszenie do lektury wygłosił prof. Krzysztof Trybuś z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Podziel się: