Miasto Poznań Święty Marcin UAM fot. Sławek Wąchała

Poznań: UAM pomaga Ukrainie

Organizują zbiórki, są wolontariuszami pomagając w porozumiewaniu się uchodźcom, pomagają w szukaniu pracy i adaptacji w Poznaniu. UAM przyjmuje też studentów i bezpłatnie uczy języka polskiego.

W zasadzie nie można się dziwić tej aktywności – w końcu Uniwersytet im. A. Mickiewicza to bezdyskusyjnie placówka dysponująca największą bazą znawców tak Ukrainy, jak i języka ukraińskiego.

Już na początku wojny prof. Bogumiła Kaniewska, rektor UAM, zwróciła się do pracowników z listem, w którym zachęciła ich do udziału w inicjatywach pomocowych i zadeklarowała wsparcie. Na uczelni powstał też specjalny zespół, który zajął się rozwiązywaniem najważniejszych problemów i koordynacją działań: do pomocy studentom zobowiązani zostali prodziekani ds. studenckich, zaś jednostki administracji centralnej, Poradnia Pomocy i  Wsparcia Psychicznego oraz Biuro Radców Prawnych, zapewniły wsparcie specjalistyczne. Jako wolontariusze pracowali też studenci z Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, a ich pomoc, dzięki znajomości języka, była nieoceniona.

– Uniwersytet zorganizował też uchodźcom miejsca noclegowe – mówi Małgorzata Rybczyńska, rzeczniczka prasowa UAM. – Na ten cel do dyspozycji wojewody oddano halę sportową przy ul. Młyńskiej w Poznaniu, którą udało się wyposażyć także dzięki dobrej współpracy z innymi organizacjami i partnerami biznesowymi. Ponadto, wielu studentów UAM, na zasadzie wolontariatu, wsparło władze miejskie i wojewódzkie. Udało się też pomóc indywidualnie kilku naukowcom, którzy zmuszeni byli uciec ze swojego kraju, zapewniając im dach nad głową i pomagając w poszukiwaniach zatrudnienia. Studia na UAM kontynuuje także około 20 ukraińskich studentów, którzy po wybuchu wojny przenieśli się na UAM.

Uruchomione zostały także specjalne kursy języka polskiego dla uchodźców, ale także specjalne poświęcone tematyce ukraińskiej, bo ogromnie wzrosło zainteresowanie naszym wschodnim sąsiadem.
– Zauważyliśmy, że zarówno wśród uchodźców, jak i mieszkańców Poznania, pojawiły się dodatkowe potrzeby edukacyjne – wyjaśnia prof. Witold Mazurczak, pełnomocnik rektora UAM ds. Uniwersytetu Otwartego. – Wiele osób przybyłych do miasta zainteresowanych jest nauką języka polskiego, natomiast mieszkańcy – pogłębieniem wiedzy na temat Ukrainy, tamtejszej kultury, ale i językiem ukraińskim. W odpowiedzi na to Uniwersytet Otwarty UAM zorganizował specjalny trymestr zajęć.

Uchodźcy przybyli do Polski po 24 lutego mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach nauki języka polskiego. Prowadzone są one przez uniwersyteckich nauczycieli i trwają 30 godzin. Poza tym nauczyciele mogą się zgłosić na kurs nauki języka polskiego jako obcego – to z kolei wiąże się z potrzebami szkół, do których dołączyło wiele dzieci z Ukrainy. Zapisy ruszyły w środę i są jeszcze wolne miejsca dla niektórych zajęć. Decyduje w tym przypadku kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce strony internetowej UAM oraz na stronie Uniwersytetu Otwartego.