Poznań: Szykują się zmiany na Roosevelta. Rusza konkurs

Do 10 listopada można składać zgłoszenia do konkursu na projekt zagospodarowania obszaru 13 hektarów przy ul. Roosevelta przy trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, pomiędzy Mostem Uniwersyteckim i ul. Libelta.

Konkurs jest otwarty i dwuetapowy. Mogą się do niego zgłosić architekci i urbaniści, którzy będą mieli okazję przedstawić swoje pomysły na zagospodarowanie terenów w centrum Poznania. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem przestrzennym, komunikacyjnym, przyrodniczym i ekonomicznym rozwiązania urbanistycznego, które połączy dwa osiedla (Stare Miasto i Jeżyce) i ukaże potencjał tych terenów.

– Projektowane rozwiązanie powinno brać pod uwagę zabytkowe sąsiedztwo po wschodniej i zachodniej stronie torów kolejowych. Jednocześnie z uwagi na liczne ograniczenia, wynikające ze zlokalizowanych tam obiektów infrastruktury technicznej, zaproponowane rozwiązania muszą uwzględniać rentowność nowych inwestycji – mówi Piotr Sobczak, Architekt Miasta. – Konkursem objęto tereny, które przez lata przeznaczone były pod komunikację kolejową i kołową, stanowiąc wyraźną granicę, początkowo pomiędzy miastem i otaczającymi wsiami, a wraz z rozwojem Poznania pomiędzy miastem a osiedlami. Od początku teren ten był niedostępny dla mieszkańców, korzystających wyłącznie z mostów. W XXI wieku zlikwidowano tory odstawcze i wprowadzono tory tramwajowe Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, uzyskując wolną przestrzeń. Dostęp mieszkańców do tego terenu jest jednak ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

Termin składania wniosków o udział w konkursie mija 10 listopada 2021 r. szczegóły można znaleźć na stronie miasta.

Wyniki poznamy w lutym przyszłego roku. Uczestnicy drugiego etapu mają zagwarantowane wynagrodzenie w wysokości 10 tys. zł. Najlepsze prace zostaną ponadto nagrodzone. Pula nagród wynosi 60 tys. zł. Konkurs posiada rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Źródło: UMP

Podziel się: