Kurlandzka wiadukt fot. PIM

Poznań: Sześć firm chce budować wiadukt w ciągu ul. Kurlandzkiej

Otwarto oferty w przetargu dotyczącym przebudowy tego wiaduktu ogłoszonym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. Wpłynęło sześć ofert. Wszystkie mieszczą się w kwocie, którą miasto chce wydać na tę inwestycję.

Nowy wiadukt nad ul. Bolesława Krzywoustego zastąpi dotychczasowy, będący w złym stanie technicznym, obiekt w ciągu ul. Kurlandzkiej. Dodatkowo, dzięki tej inwestycji, kierowcy zyskają dwa bezpieczne dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego ronda na skrzyżowaniach ul. Kurlandzkiej z ul. Wiatraczną i Bobrzańską.

– Rozpoczęliśmy analizę złożonych ofert. Wszyscy oferenci zadeklarowali skrócenie realizacji inwestycji z 550 do 430 dni od podpisania umowy. Chcemy, by miesiąc wcześniej obiekt zyskał pozwolenie na użytkowanie i można było zgłosić gotowość do rozpoczęcia po nim ruchu – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wybrany w postępowaniu przetargowym podmiot wyburzy łączący Żegrze i Chartowo sześcioprzęsłowy wiadukt, który powstał w latach 70. ubiegłego stulecia. Na dalsze użytkowanie obiektu nie pozwala jego stan techniczny. W jego miejsce powstanie nowy wiadukt czteroprzęsłowy, z jezdnią o szerokości 6 metrów, chodnikiem o szerokości 1,5 metrów oraz ścieżką rowerową szeroką na 2,5 metra. Wjazd na nową przeprawę nad ul. Bolesława Krzywoustego będzie odbywał się przez nowe ronda, które powstaną po obu jej stronach.

Nowy wiadukt, w odróżnieniu od dotychczasowego, będzie posiadał odwodnienie. Wody opadowe, tak jak z nowych rond, będą odprowadzane do kolektorów deszczowych. Przebudowane zostanie oświetlenie ulic i rond, które doświetli także chodnik i ścieżkę rowerową. W ramach inwestycji przebudowane zostaną też sieci elektroenergetyczne oraz fragment sieci gazowej, powstanie kanalizacja teletechniczna, a także wymieniony zostanie fragment sieci wodociągowej. Planowane są nowe nasadzenia roślin, które będą łatwe w pielęgnacji i odporne na trudne warunki siedliskowe.

PIM, el