Poznań świętował rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Polskie Państwo Podziemne3 fot. UMP
Z okazji 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu odbył się uroczysty apel. W imieniu poznaniaków kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie złożyli Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania, oraz Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta.

Polskie Państwo Podziemne powstało w Warszawie w nocy z 26 na 27 września 1939 roku. Pełniło rolę tajnych struktur, a także było systemem władz krajowych, działających w imieniu Rzeczypospolitej, w czasie okupacji terytorium naszego kraju przez ZSRR i III Rzeszę. Mimo zajęcia ziem Polski została zachowana ciągłość prawna państwa polskiego.

– Powstałe 80 lat temu Polskie Państwo Podziemne, które mobilizowało Polaków do oporu i walki z okupantem, jest naszą dumą – mówił Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. – To również dowód na to, że narodu nie da się zniszczyć ani terrorem ani represjami, ani też okupacyjnymi dekretami, jeśli ma on w sobie odwagę, wolę walki i przeciwstawiania się złu. Dla walczącej Europy Polskie Państwo Podziemne było symbolem oporu i przykładem doskonałej organizacji struktur konspiracyjnych, dla Polaków nadzieją. W Wielkopolsce, która została wcielona do III Rzeszy jako Kraj Warty, funkcjonowanie Polskiego państwa Podziemnego miało szczególne znaczenie, ale było też niezwykle trudne. Akcje dywersyjne PPP prowadzone były na terenie całej Wielkopolski.

Uroczystości rocznicowe odbyły się pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Wydarzeniu towarzyszyło odczytanie Apelu Pamięci, złożenie kwiatów i salwa honorowa Wojska Polskiego. W apelu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich i państwowych. Bohaterami uroczystości byli jednak wielkopolscy kombatanci, działający w strukturach podziemia.

UMP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: