żółw fot. UPP
Zazwyczaj z tej okazji odbywały się wystawy i wykłady dla zwiedzających – ale w tym roku z powodu pandemii nie jest to możliwe. Jednak studenci Koła Naukowego Zootechników i Biologów UPP przygotowali wiuele atrakcji online.

Światowy Dzień Żółwia przypada w niedzielę 23 maja i jak zawsze z tej okazji Palmiarnia Poznańska przygotowuje obchody tego święta. W tym roku tematem przewodnim jest problematyka gatunków inwazyjnych żółwi, których coraz więcej możemy spotkać w bezpośrednim otoczeniu – nawet na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Najczęściej notowanym z nich jest żółw ozdobny w tym czerwonolicy, którego porzucone przez właścicieli lub zbiegłe z hodowli osobniki spotykano w Parku Sołackim, Ogrodzie Dendrologicznym, a także w wodach zarządzanych przez Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury UPP w Muchocinie.

Na profilu facebookowym Palmiarni Poznańskiej można oglądać materiał filmowy poświęcony wszystkim gatunkom żółwi inwazyjnych występujących w Polsce. Przygotowały go studentki kierunku Zootechnika: Katarzynę Hetmańczyk, Joannę Kowalską oraz Roksanę Wachowiak działające pod opieką doktorantki Pracowni Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury – Natalii Homskiej.

Będzie to niecodzienna okazja do zobaczenia żółwia ozdobnego, malowanego, ostrogrzbietego i jaszczurowatego – i porównania ich charakterystyk z jedynym występującym naturalnie w kraju żółwiem błotnym. Wszystkie z wymienionych gatunków utrzymywane są w Pracowni Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury w celach dydaktycznych, co umożliwia studentom UPP nabywanie szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania taksonami obcymi i inwazyjnymi w środowisku przyrodniczym Polski.

UPP