samochody parkujące na Głogowskiej

Poznań: Strefa płatnego parkowania rozszerzona na Wildę i Łazarz!

Radni uchwalili dziś rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania na Wildę i Łazarz. Wprowadzona została także Śródmiejska SPP w centrum i części Jeżyc.

To oznacza, że od października kierowcy będą płacić za parkowanie na łazarzu i na Wildzie – a mieszkańcy tych dzielnic, traktowanych dotąd jak darmowy parking, nieco odetchną.

– Rozszerzenie SPP to ograniczenie parkowania i zwiększenie dostępności miejsc parkingowych, w szczególności dla mieszkańców, uwolnienie chodników od parkujących samochodów, zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych, uspokojenie ruchu oraz odtworzenie i wprowadzenie zieleni. To po prostu lepsza przestrzeń do życia – wylicza Dorota Bonk-Hammermeister, radna miejska z Wildy i jednocześnie tamtejsza radna osiedlowa.

jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, wprowadzane na przestrzeni ostatnich lat liczne zmiany do Regulaminu SPP będącego załącznikiem do uchwały spowodowały, że stał się on mało przejrzysty dla odbiorców, zwłaszcza kierowców korzystających ze Strefy Płatnego Parkowania.

Dlatego zasadne jest uchylenie istniejącej od 2003 r. uchwały i zastąpienie jej nową, tym bardziej, że wprowadza ona dodatkowe ważne regulacje:
– poszerza Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania (ŚSPP) o obszar większej części Jeżyc od 1 lipca 2020 roku, ze zwiększoną opłatą za parkowanie i wydłużonym czasem funkcjonowania strefy w dni powszednie oraz w soboty,
– poszerza Strefę Płatnego Parkowania o dzielnice Łazarz i Wilda od 1 października 2020 roku, co zgodne jest z założonym harmonogramem polityki parkingowej, jednak zależy również od postępowania przetargowego na wykonawcę SPP i podpisania z nim umowy,
– wprowadza nowy podział na duże sektory, ułatwiający parkowanie mieszkańcom na większym obszarze dzielnicy w ramach „identyfikatora mieszkańca”.

Wprowadzone zostały też zmiany w strefie postoju dla dostaw – jest ona poszerzona z „obszaru staromiejskiego” do obszaru ŚSPP Centrum w ramach wykupionego „identyfikatora dla dostaw” i z zegarem parkingowym. Jest to rozwiązanie, które ma zachęcić do legalnego parkowania samochodów dostawczych w centrum, także poza wyznaczonymi dla dostaw kopertami,

Nowe rozwiązania wprowadzają też możliwość lokalizowania w ramach ŚSPP i SPP miejsc krótkiego postoju przed szpitalami i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, by wysadzić i odprowadzić osobę chorą, czego również dotąd nie było.

Zmiany na Jeżycach są spowodowane tym, że dotychczasowe regulacje okazały się niewystarczające do realizacji polityki transportowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że napełnienie jest bardzo wysokie przy niedużej rotacji parkujących pojazdów, zwłaszcza w części między Roosevelta a Polną. więc strefa została powiększona, a czas płatnego parkowania – wydłużony.

W przypadku Wildy i Łazarza, jak wynika z przeprowadzonych badań, napełnienia wynika, że poziom zajętości miejsc postojowych na Wildzie i Łazarzu wynosi często ponad 100 proc. (i to z uwzględnieniem pojazdów parkujących nielegalnie). Wynika to z faktu, że dzielnice graniczące ze Starym Miastem wykorzystywane są jako parking buforowy, w szczególności przez kierowców dojeżdżających w tygodniu spoza Poznania, a w przypadku Łazarza dodatkowo jako parking w czasie odbywających się na terenach MTP imprez targowych.

Otrzymane wyniki potwierdziły zasadność wprowadzenia na tym obszarze Strefy Płatnego Parkowania. Opłaty za postój sprawią, że kierowcy, w tym studenci, rzadziej pozostawiać będą samochody na długi czas, a co z tym się wiąże – miejsca postojowe będą bardziej dostępnie w szczególności dla mieszkańców.

Warto zauważyć, że zgodnie z ustawą nie mniej niż 65 proc. wpływów za postój w ŚSPP (oraz z opłat dodatkowych) musi zostać przeznaczone na finansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej oraz zieleń.
Wprowadzenie powyższych rozwiązań pozwoli na dalsze uspokojenie ruchu w centrum Poznania i bezpośrednio przylegających do niego historycznych dzielnicach, uporządkuje parkowanie, a przez ograniczenie nielegalnego parkowania zwiększy bezpieczeństwo ruchu w mieście.

el

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
4 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze