Poznań: Starosta składa odwołanie w sprawie północno-wschodniej obwodnicy

Jan Grabkowski fot. PP

Powiat poznański nadal zamierza walczyć o północno-wschodnią obwodnicę, która zablokowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, odmawiając zgody na jej realizację. Starosta Jan Grabkowski zamierza się odwołać w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

– Nie chcemy, żeby za kilka lat ktoś nam wypomniał, że nie zrobiliśmy w tej sprawie wszystkiego, co mogliśmy – powiedział starosta poznański. – To ostatni moment, aby zarezerwować miejsce dla tej niezwykle ważnej trasy, na którą od lat czekają mieszkańcy naszego regionu.

Zdaniem starosty zarzuty, które przytoczył RDOŚ, są bezzasadne.
– Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej składaliśmy w lutym 2017 roku. Otrzymaliśmy ją we wrześniu 2021 roku, czyli po prawie pięciu latach! Pięciokrotnie projektant był wzywany do uzupełnień i wyjaśnień, a termin postanowienia RDOŚ był piętnastokrotnie przekładany – wylicza Jan Grabkowski. – W związku z tym trudno zrozumieć zarzuty, że mapy są nieaktualne, zgromadzony materiał zbyt obszerny, a raport o oddziaływaniu na środowisko nieujednolicony.

Inwestor nie zgadza się również z innymi zarzutami zawartymi w decyzji. Pojawia się w niej m.in. argument o degradacji krajobrazu przez budowę nowej drogi.
– Patrząc w ten sposób, powinniśmy wykluczyć jakiekolwiek inwestycje, nie tylko drogowe – uważa starosta poznański.

Odwołanie zostanie złożone w czwartek i starosta mna nadzieję, że tym razem nie będzie trzeba czekać aż pięciu lat na odpowiedź.

Przypomnijmy, że obwodnica miałaby dopiąć ring wokół Poznania – połączyć drogę S11 na zachodzie z S5 na wschodzie – na południu rolę obwodnicy pełni autostrada A2. Stworzyłoby to możliwość ruchu okrężnego wokół stolicy Wielkopolski, a także na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miasta i odciążeniu ruchu aglomeracyjnego. W ramach inwestycji miał też powstać dodatkowy most przez Wartę po północnej stronie Poznania.

Koszt budowy obwodnicy szacuje się na 1,5 mld zł. Rola powiatu poznańskiego od początku miała polegać tylko na uzyskaniu decyzji środowiskowej i ewentualnej partycypacji w kosztach budowy. Dotychczasowe prace kosztowały około 800 tys. zł i były finansowane z budżetów powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego.

Źródło: PP

Podziel się:

Ostatnio dodane: