Poznań: Solidarność UAM jest przeciwko polityce antydyskryminacyjnej uczelni

fot. L. Łada

Związkowcy uważają, że wprowadzenie zasad proponowanych w dokumencie „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna”, który przygotowały władze rektorskie, ograniczy wolność słowa i wolność prowadzenia badań naukowych.

Jak informuje Radio Poznań, związkowcy z Solidarności UAM piszą, że realizacja wytycznych dokumentu wywoła jeszcze większe podziały wewnątrz środowiska akademickiego. „Wbrew deklarowanym w projekcie celom” – cytuje dokument Radio Poznań – „doprowadzi do drastycznego ograniczenia wolności słowa, wyrażania poglądów i wymiany myśli, prowadzenia badań naukowych i instytucjonalnego zastraszenia pracowników, doktorantów i studentów niepodzielających hipotezy gender”.

Co miałoby być tym zastraszaniem? Związkowcy twierdzą, że „system sankcji” grożący każdemu, kto użyje niewłaściwego zaimka lub odwoła się do tożsamości płciowej. Zostanie to uznane za molestowanie seksualne i zostanie ukarane, przy czym osoby oskarżające będą mogły pozostać anonimowe, a gdyby ich oskarżenia okazały się fałszywe, nie grożą im żadne sankcje. Zdaniem związkowców grozi to nękaniem tych pracowników i studentów uczelni, którzy myślą inaczej, a politykę antydyskryminacyjną nazywają „nową ortodoksją, której elementem jest postrzeganie płci jako płynnego konstruktu, opierającego się na subiektywnych odczuciach”.

Warto dodać, że prawie takie same sformułowania można znaleźć w petycji Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego, który także zaprotestował przeciwko wprowadzeniu dokumentu. Z kolei Młodzież Wszechpolska, która także wyraziła swój protest w tej sprawie, podkreślała niezgodność z prawem regulacji przyjętych w dokumencie.

Sama rektor UAM Bogumiła Kaniewska, odnosząc się do tych protestów podkreśliła, że komentarze, które próbują sprowadzić zapisy dokumentu „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM” wyłącznie do kwestii związanych z problemami płci czy orientacji seksualnej, mijają się z duchem tego dokumentu.

Senat UAM zajmie się „Polityką równościową i antydyskryminacyjną” na najbliższym posiedzeniu 30 maja.

Podziel się: