Poznań Główny fot. UMP

Poznań: Są pieniądze na remont dworca PKP – ale…

28 mln zł na przebudowę, ale remontu peronów 1, 2 i 3 nie będzie. Radny Paweł Sowa otrzymał odpowiedź od Ministerstwa Infrastruktury na list wysłany do premiera Mateusza Morawieckiego.

Z listu podpisanego przez Marcina Piwowarskiego z Ministerstwa Infrastruktury wynika, że “spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. mając świadomość roli dworca Poznań Główny i konieczności poprawy stanu obsługi pasażerskiej, uwzględniła budynek dworca Poznań Główny Stary w Programie Inwestycji Dworcowych, podpisała umowę na dofinansowanie tej inwestycji ze środków UE w ramach POliŚ i przystąpiła do opracowywania dokumentacji projektowej przebudowy dworca.

Planowany program modernizacji dworca Poznań Główny zakłada przywrócenie w nim podstawowej funkcji, którą jest obsługa podróżnego, realizowana na poziomie dostosowanym do aktualnego i planowanego ruchu pasażerskiego. Konieczne jest dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań i standardów, w szczególności związanych z potrzebami osób o ograniczonej mobilności i wyposażenie obiektu w systemy zapewniające bezpieczeństwo użytkowników”.

PKP S.A. zapowiedziała konsultacje z Miejskim Konserwatorem Zabytków na temat warunków określających przyszłą formę przebudowy dworca – i one już są prowadzone. Trwają też prace nad studium uwarunkowań architektonicznych dla przebudowy dworca Poznań Główny Stary, które wykonane zostanie do końca 2019 roku.

PKP S.A. chce wybrać nowego projektanta w trybie dialogu konkurencyjnego, prowadzonego we współpracy z miastem Poznań w ramach planowanego porozumienia. Kwota dofinansowania na przebudowę dworca wynosi ok. 28 mln zł. W przypadku braku dostępności dodatkowych środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pozostała część budżetu inwestycji będzie sfinansowana ze środków własnych PKP S.A.

Projekt uwzględnia powstanie nowego peronu oraz możliwość przedłużenia istniejącego przejścia podziemnego od Dworca Zachodniego w kierunku wschodnim, pod centrum handlowym „Avenida” – pod warunkiem, że sfinansuje to inwestor zewnętrzny. Jednak na peronach 1-3 żadne poprawki nie są brane pod uwagę. jak czytamy w liście “przedmiotowe perony zostały zmodernizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa po stronie wschodniej stacji Poznań Główny peronów 1,2,3, wiat peronowych i zejść do podziemnego przejścia wraz z jego modernizacją i budową nowego przejścia w poziomie szyn oraz uporządkowanie systemu odwodnienia, w tym nawierzchni torowej. […] W związku z powyższym aktualnie PKP PLK S.A. nie planuje prowadzenia robót modernizacyjnych w przedmiotowej lokalizacji”.

Spółka informuje też, że z zastrzeżeniami co do wyglądu hali peronowej nad tymi peronami należy się zwracać do centrum handlowego „Avenida”, bo to ono jest jej właścicielem.

Radny Paweł Sowa zwraca uwagę, że postanowieniami z listu spółka potwierdza ustalenia z grudniowego spotkania z minister Jadwigą Emilewicz.

– Dostępna obecnie dla PKP S.A. kwota dofinansowania na przebudowę dworca wynosi ok. 28 mln zł. W przypadku braku dostępności dodatkowych środków w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, pozostała część budżetu inwestycji będzie sfinansowana ze środków
własnych PKP S.A. I to jest bardzo ważna deklaracja! – podkreśla radny.

Niestety, PKP PLK S.A. nie widzi problemu peronów 1-3 i nie widzi potrzeby ich remontu – i to jest ta zła wiadomość.
– Z czym oczywiście ja się nie zgadzam i zamierzam dalej działać, by instytucja ta zmieniła swoje podejście w tej kwestii – zastrzega Paweł Sowa -Tutaj liczę na wsparcie polityków różnego szczebla, przede wszystkim naszych parlamentarzystów.

Radny nie uważa też, że wybudowanie nowego peronu i przejścia podziemnego rozwiąże wszystkie problemy z komunikacja na dworcu i na peronach.
– Budowane przedłużenie tunelu niestety nie idzie w prostym kierunku (pod galerię handlową i na Wildę) ale pod samym peronem aż do ul. Składowej, co tylko w niewielkim stopniu rozwiąże problem poruszania się po obiekcie stacji – wyjaśnia radny.

Optymizmem napawa akapit z listu, w którym czytamy: “zamiarem PKP S.A. jest wybudowanie obiektu, który zgodnie z oczekiwaniami pasażerów jak i społeczności lokalnej, będzie stanowić wizytówkę Poznania. Dlatego też istotne jest dokonanie wyboru projektanta w trybie, który pozwoli uwzględnić te oczekiwania, poprzez zapewnienie najwyższej jakości rozwiązań architektonicznych obejmujących nie tylko sam dworzec, ale również tereny sąsiadujące, włącznie z miejskim placem przydworcowym”.

Oby tym razem udało się to zrealizować.

el

0 0 votes
Oceń artykuł
4 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze