Poznań: Rozpoczyna się budowa Przybrodzkiej i Mrowińskiej. Będą utrudnienia!

9 sierpnia rozpoczęły się prace związane z budową ulic Przybrodzkiej i Mrowińskiej, na odcinku od ul. Lubosińskiej do ul. Przybrodzkiej. To oznacza zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie.

Na wysokości ul. Lubosińskiej wjazd na ul. Mrowińską zostanie zamknięty, a dojazd do posesji zlokalizowanych przy niej na odcinku od ul. Lubosińskiej do ul. Przybrodzkiej będzie możliwy jedynie od strony ul. Przybrodzkiej. Obecnie obowiązujący kierunek jazdy na ul. Mrowińskiej zostanie zmieniony na przeciwny. Pozostałe samochody, których punktem docelowym nie są posesje przy ul. Mrowińskiej, będą poruszać się objazdem poprowadzonym ulicami Wituchowską, Przybrodzką, Prusimską i Gorajską.

Za sprawą rozpoczynającej się inwestycji gruntowe ulice osiedlowe, usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska na Ławicy, uzyskają solidną nawierzchnię z wyniesionymi skrzyżowaniami. Dzięki temu poprawi się komfort i bezpieczeństwo poruszania po nich. Ul. Mrowińska, którą na budowanym odcinku pokryje nawierzchnia z kostki betonowej, znajdzie się w strefie zamieszkania. Umożliwi to pieszym poruszanie się po całej ulicy i da im pierwszeństwo przed pojazdami.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca wybuduje również kanał technologiczny, system odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z elementami kanalizacji deszczowej, a na ul. Przybrodzkiej pojawi się oświetlenie drogowe.

PIM

Podziel się:

Ostatnio dodane: