Poznań: Rodzice wieloraczków mogą się starać o dodatkowe świadczenia

Do 31 maja można składać wnioski o przyznanie Poznańskiego Świadczenia na Rzecz Wieloraczków. Przysługuje ono rodzicom, którym podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci.

Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł rocznie na każde dziecko z wieloraczków do ukończenia przez nie nawet 24. roku życia. Wnioski przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń.

– Wychowywanie równocześnie trójki lub większej liczby dzieci jest dla rodziców znaczącym obciążeniem finansowym, zwłaszcza w okresie, kiedy dzieci kontynuują edukację. Dlatego też zasadne jest objęcie takich rodzin szczególnym wsparciem – informuje PCŚ.

Poznańskie Świadczenie na Rzecz Wieloraczków przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowe rodziny. Spełnione muszą jednak zostać łącznie następujące warunki: oboje rodzice mieszkają na terenie Poznania i płacą tu podatki oraz wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Gdy dziecko ukończy 18. rok życia świadczenie przysługuje w przypadku, gdy kontynuuje ono naukę w szkole lub szkole wyższej oraz nie zawarło związku małżeńskiego. W przeciwnym razie świadczenie zostanie wypłacone tylko na pozostałe dzieci.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 878 59 58, a także stronie Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Program jest finansowany ze środków Poznania.

UMP, el