Poznań: Rada Osiedla Stare Miasto z akcją „Prezydencie odłóż piłę”

Rada Osiedla Stare Miasto na swojej ostatniej sesji podjęła uchwałę dotyczącą odwołania dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. W sobotę o godzinie 10:00 na Teatralce radni razem z mieszkańcami chcą zaznaczyć wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki specjalnymi planszami „PREZYDENCIE ODŁÓŻ PIŁĘ, BYŁEM TU PIERWSZY”.

Radni uważają, że dbałość o zieleń na obszarze Starego Miasto powinna należeć do priorytetów Miasta Poznania, które boryka się z dużym zanieczyszczeniem powietrza (smogiem), hałasem i brakiem odpowiedniej wilgotności powietrza. W opinii Rady Osiedla obecny dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej nie jest w stanie zagwarantować odpowiedniej opieki nad zielenią, nie wspominając już o rozwoju „zielonej infrastruktury miasta”. Eksperci krytycznie oceniają wycinanie historycznych drzew i zastępowanie ich nowymi sadzonkami.

Jako, że do zadań statutowych Rady Osiedla należą działania w zakresie stanu środowiska, skwerów, zieleńców i parków, a także usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta, a także wyrażanie opinii dot. realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, dlatego Rada Osiedla uważa, że w pełni uzasadnionym jest wnioskowanie o odwołanie Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej Tomasza Lisieckiego. Na podstawie jego ostatnich wypowiedzi można bowiem wyciągnąć wnioski, że usługi świadczone przez podległą mu jednostkę nie będą zgodne z celami dla których powstała. Dodatkowo mogą doprowadzić do pogorszenia stanu środowiska na obszarze Osiedla, a w konsekwencji zagrozić zdrowiu i życiu mieszkańców.

– Chcemy parków z ptakami, owadami i tysiącami organizmów, które tworzą mikroświaty – tłumaczy Maria Sokolnicka – Guzek, reprezentująca Radę Osiedla. – Poza tlenem zieleń daje wytchnienie, uspokaja, odcina od zgiełku i problemów, kontakt z przyrodą w mieście jest ważniejsza niż nam się wydaje. Musimy walczyć z urzędem, bo nie rozumie naszych potrzeb, zasłania się tworzeniem nowych inwestycji, nasadzaniem bardzo młodych i małych drzew. Prezydent zapomina o istotnym fakcie – to my, mieszkańcy mamy być szczęśliwi i zdrowi, te dwie sprawy są najważniejsze.

Autor: Tomasz Dworek

Podziel się:

Ostatnio dodane: