Zamkowa - zieleń fot. T. Dworek

Poznań: Rada Osiedla Stare Miasto proponuje ogródki fasadowe!

Stworzenie ogrodu fasadowego poprawia klimat ulicy, a większa ilość zieleni sprawia, że miasto jest bardziej odporne na zmiany klimatu, przyjazne dla ludzi, owadów i ptaków – wyliczają staromiejscy radni. I apelują do prezydenta o umożliwianie zakładania przy ścianach budynków takich ogródków.

Ogródki fasadowe funkcjonują w wielu niemieckich, belgijskich czy niderlandzkich miastach. Ostatnio do sadzenie zieleni przy domu zachęcają władze Rotterdamu, które przygotowały specjalny poradnik. Na takie ściśle określone działania nie potrzeba zgody, pod warunkiem zachowania odpowiedniej szerokości chodnika i zasad pielęgnacji.

– Liczymy, że prezydent podejmie inicjatywę, której efektem będzie zarządzenie umożliwiające wprowadzenie zieleni na styku nieruchomości i chodników, która nie będzie stanowiła zagrożenia, a przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni, wzbogaci krajobraz oraz pozytywnie wpłynie na mała retencję oraz jakość życia – mówi radna Maria Sokolnicka Guzek, wiceprzewodnicząca zarządu osiedla.

W Poznaniu mamy wiele przykładów dobrej ogrodniczej partyzantki, sadzenia kwiatów, krzewów i innych roślin na zaniedbanych skwerkach czy klombach. Wzrasta też proekologiczna świadomość i potrzeba dbałości o własny fyrtel. Ale należy także pamiętać, że przedogródki były także ważnym elementem zagospodarowania otoczenia przedwojennych kamienic.

– Najważniejsze wydaje się jednak zmotywowanie zarówno właścicieli budynków jak i samych mieszkańców do współpracy, bo taki ogród daje ogrom przyjemności, ale też wymaga odpowiedzialności – mówi Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto. – Powinniśmy w ramach współpracy rad śródmiejskich oraz ekologicznych stowarzyszeń wypracować kilka prostych zasad tworzenia i pielęgnacji.

Staromiejscy radni motywują mieszkańców do działania, m.in., w ramach konkursu Zielony Poznań, a także wspierając finansowo inicjatywy rewaloryzacji zdegradowanych miejsc, m.in. na ul. Szyperskiej, gdzie niebawem powstanie taki właśnie sąsiedzki skwerek.

– Ważnym aspektem byłoby udostępnienie części chodnika pod zieleń na zasadzie nieodpłatnego użyczenia, a umowa powinna zawierać jasne zastrzeżenia co do jakości i wielkości zieleni – by skorzystali na tym rozwiązaniu wszyscy mieszkańcy i jednocześnie nikt nie był poszkodowany – wylicza radna Maria Sokolnicka – Guzek.

Zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z obecnymi tendencjami w Poznaniu, mającymi na celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz wspieranie rozwoju zieleni.
– Jest to też dobry przykład działań rewitalizacyjnych, zmieniających przestrzeń na przyjazną dla każdego i wzbudzającą pozytywne odczucia – podsumowuje Andrzej Rataj, radny miejski i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

ROSM, el

Dodaj komentarz

avatar