Poznań: Prezydent Jaśkowiak podpisał Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Podczas spotkania samorządowców Local Trends kilkunastu przedstawicieli samorządów z całej Polski podpisało dziś Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Zrobił to także Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Poznańscy radni przegłosowali przyjęcie karty już w lutym ubiegłego roku, jednak tę uchwałę unieważnił wojewoda wielkopolski, ponieważ uznał, że przepisy, na które powołała się Rada Miasta Poznania, odnoszą się do innych sfer działalności samorządu niż te wskazane w Karcie. Jego stanowisko podzielił WSA, jednak poznańscy radni odwołali się NSA argumentując, że Kartę przyjęło wiele samorządów w Polsce i nigdzie sądy nie miały takich zastrzeżeń jak w Poznaniu.

Prezydent Jaśkowiak postanowił nie czekać na rozstrzygnięcie NSA i podpisał dziś dokument. Po podpisaniu powiedział, że życzyłby swoim przyjaciołom z Białorusi i Ukrainy, żeby udało im się pójść w tym kierunku i podpisać dokument zapewniający równe traktowanie kobiet.

Oprócz prezydenta Jaśkowiaka Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym podpisali przedstawiciele kilkunastu samorządów, w tym Warszawy, Ostrowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Krosna, Sopotu i Lublina. Obecny podczas uroczystości Frederic Vallier, Sekretarz Generalny Rady Gmin i Regionów Europy, powiedział, że bardzo go cieszy pozyskanie kolejnych sygnatariuszy Karty, ponieważ jest to narzędzie, które może przyspieszyć powstanie przyjaznego, otwartego społeczeństwa – dowodem na to jest fakt, że zasady Karty działają już w prawie 2 tysiącach lokalnych samorządów całej Europy.

Przypomnijmy, że Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn została opracowana w latach 2005-2006 przez Radę Gmin i Regionów Europy. Zawiera deklarację wdrażania zasad równości kobiet i mężczyzn na terenie danej jednostki, która ją podpisała. Jest też formalnym opowiedzeniem się władz samorządu za zasadą równości kobiet i mężczyzn, czego nie popierają środowiska konserwatywne. Dało się to zauważyć podczas bardzo burzliwej debaty na sesji Rady Miasta Poznania, na której karta miała zostać uchwalona. To podczas tej sesji padły groźby karalne, a grożącego sąd skazał na osiem miesięcy prac społecznych.