park Chopina, mur oporowy fot. ZZM

W najstarszym poznańskim parku im. F. Chopina właśnie trwa remont muru oporowego biegnącego po linii dawnych murów obronnych miasta. Prace potrwają do połowy listopada.

Jak przypomina Zarząd Zieleni Miejskiej, który zarządza parkiem, powstał on jako ogród jezuicki w końcu XVII wieku, a do 1775 roku pełnił rolę ogrodu botanicznego dla mnichów i nie był terenem ogólnodostępnym.

Po likwidacji zakonu, od 1815 roku, parkiem zarządzał książę Antoni Henryk Radziwiłł, namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego, rezydujący w dawnym kolegium, przemianowanym na pałac wielkoksiążęcy. On to właśnie urządził park jako ogród dworski, gdzie połączony został szpalerowy ogród francuski z elementami parku angielskiego. Park zaczął pełni funkcję rozrywkową, ale też odbyło się tu wiele poufnych spotkań politycznych, których nie mogły słyszeć osoby postronne, a podczas nich zapadały decyzje ważne dla całego księstwa.

W okresie międzywojennym w dawnym kolegium i pałacu książęcym mieściła się z kolei siedziba wojewody, parkiem więc zawiadywał wojewoda. W 1938 roku przez teren założenia parkowego przeprowadzono ul. Podgórną, dzieląc go na dwie części. W czasach powojennych w części kolegium działało przedszkole, a dzieci bawiły się w dawnym parku jezuickim, a później książęcym.

Od początku XXI wieku w parku trwa rewitalizacja, dzięki której parkowi przywrócono dawny wygląd i dawną świetność. To właśnie rewitalizacji park zawdzięcza między innymi nowe ogrodzenie i małą architekturę. Kolejnym elementem prac jest remont muru oporowego.

Źródło: ZZM Poznań