Poznań: Powstanie Wielkopolskie na Winiarach

Powstanie Wielkopolskie - inscenizacja
Obok tych wielkich uroczystości i imprez ku czci Powstańców Wielkopolskich są te mniejsze, lokalne. Jedną z nich jest Apel Pamięci, inicjatywa Rady Osiedla Winiary, mieszkańców Winiar i uczniów SP 27.

Apel odbędzie się 28 grudnia, o godz. 16:00 w asyście honorowej WP na cmentarzu parafialnym przy ul. Łowmiańskiego (parafia Winiary) Apel pamięci ku czci Powstańców Wielkopolskich, ze szczególnym uwzględnieniem Winiarskiego Oddziału Powstańczego.

Wzorem ubiegłego roku, w blasku pochodni, przypomniana zostanie historia Winiarskiego OP oraz odczytane zostaną wszystkie znane nam nazwiska powstańców spoczywających na naszym cmentarzu. Uroczystość rozpocznie się odśpiewaniem hymnu narodowego, w trakcie hejnalista zgra Ciszę, a na zakończenie wspólnie pośpiewamy pieśni patriotyczne z okresu Powstania Wielkopolskiego.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele rodzin powstańców, w tym dowództwa WOP.

Przy każdej okazji związanej z rocznicą Powstania Wielkopolskiego wspomina się o zdobyciu Hali Zeppelina, jednak nikt nie mówi o tych, którzy tego dokonali – a był to Winiarski Oddział Powstańczy pod dowództwem Wincentego Pokrywki. To nie jedyna ich zasługa. Warto też pamiętać, że w powstaniu obok WOP utworzonego z Sokołów Winiarskich byli też skauci, którzy zawiązali się w 1913 r. z młodzieży Sokolej na Winiarach.

– To historia, z której jesteśmy, jako potomkowie Winiarczyków, dumni! – mówią radni z Winiar.

ROW, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: