Strusia fot. ZDM
Ulica Strusia to kolejne miejsce na Łazarzu, które w najbliższym czasie zostanie dostosowane do założeń Strefy Płatnego Parkowania. Prace ruszą w poniedziałek, 21 czerwca.

Prace będą polegać głównie na uporządkowaniu parkowania. Obecny ruch w jednym kierunku od ul. Głogowskiej do ul. Granicznej zostanie utrzymany, nie zmieni się też sposób parkowania po północnej stronie na całej długości ulicy. Wyznaczone zostaną tutaj skośne miejsca postojowe. Po stronie południowej zaparkować można będzie równolegle, ale tylko na odcinku pomiędzy ul. Głogowską, a Małeckiego. Odcinek od ul. Małeckiego do ul. Granicznej zostanie wyłączony z parkowania.

Na ul. Strusia zostanie wprowadzony kontraruch rowerowy. Skrzyżowania z ul. Małeckiego i Graniczną będą równorzędne (pierwsze z nich już takie jest). Ulica wejdzie ponadto w obszar objęty strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”.

Prace przy wprowadzeniu nowego oznakowania na ul. Strusia powinny rozpocząć się i zakończyć w poniedziałek, 21 czerwca. Będzie to jednak uzależnione od utrzymania się korzystnej pogody.

Zarząd Dróg Miejskich przypomina jednocześnie kierowcom o konieczności przeparkowania samochodów. Podczas prac na ul. Strusia obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli, jak o tym informują znaki drogowe. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac.

ZDM