szpital tymczasowy fot. K. Adamska

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał wniosek do ministra zdrowia o ponowne uruchomienie szpitala tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Szpital miałby ruszyć na początku listopada.

Analiza przebiegu epidemii na terenie Wielkopolski wskazuje na zwiększającą się liczbę zakażeń oraz hospitalizacji osób zakażonych wirusem SARS-Co-V-2. 13 października w Wielkopolsce odnotowano 131 zakażeń. Aktualnie szpitale w województwie dysponują 402 łóżkami, 151 łóżek jest zajętych, co stanowi wzrost o 26 zajętych łóżek w stosunku wtorku. Liczba łóżek respiratorowych dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 44. Z tej puli 5 łóżek pozostaje zajętych. Obecnie w szpitalach na terenie Poznania pozostają zajęte 92 łóżka na II poziomie zabezpieczenia szpitalnego, w tym 4 łóżka respiratorowe.

– Swoją decyzję oparłem na rekomendacji zespołu doradczego ds. zabezpieczenia przed pandemią, uzgadniając ją z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzejem Tykarskim – informuje wojewoda Michał Zieliński.

Przypomnijmy, że szpital tymczasowy został uruchomiony 1 stycznia 2020 r., a 9 kwietnia tego roku dnotowano maksymalne dobowe obłożenie w szpitalu, które wynosiło 324 pacjentów. Po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w Wielkopolsce 10 lipca tego roku przeszedł w stan „pasywny”. Pozostał jednak w stanie gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19.

Szpital przygotowany jest na przyjęcie 597 pacjentów, z czego 48 stanowisk wyposażonych jest w respiratory dla osób z najostrzejszym przebiegiem covid-19.

Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu