powiatpoznański fot. PP

Poznań: Ponownie rusza internetowa rejestracja wizyt w starostwie!

Od 21 kwietnia zmieniają się zasady obsługi mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Ponownie rusza internetowa rejestracja wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu przy ul. Jackowskiego, a pracę rozpoczynają wszystkie filie wydziału.

– Moja decyzja jest odpowiedzią na liczne prośby naszych mieszkańców dotyczące funkcjonowania w okresie pandemii urzędu, a w szczególności wydziału komunikacji – zapowiada Jan Grabkowski, starosta poznański. – Oczywiście wszystkie osoby, które będą załatwiać sprawy w wydziale muszą bezwzględnie stosować się do wprowadzonych przez nas zasad bezpieczeństwa.

Od wtorku 21 kwietnia ponownie otwarte zostają wszystkie filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Klienci będą mogli też internetowo umówić się na wizytę, ale wyłącznie w wydziale przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu i wyłącznie w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów lub uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdami. Rezerwacji można dokonać tutaj. 

Starostwo informuje, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania dana osoba nie będzie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii.

Przypominamy, że punkt informacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu czynny jest pod nr telefonu: 61 8410 500.

W przypadku wydziałów odwiedzanych przez klientów najczęściej, informacje można uzyskać pod dedykowanymi numerami telefonów:
– Kontakt z pracownikami Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej możliwy będzie pod nr telefonów: 61 8410 504, 61 8410 517. Bez zmian, w godzinach od 11 do 13, pozostaje kontakt do inspektorów prowadzących postępowania administracyjne.
– Kontakt z pracownikami Wydziału Komunikacji i Transportu możliwy będzie pod nr telefonów: 61 8410 748, 61 8410 600, 61 8410 538.
– Kontakt z pracownikami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej możliwy będzie pod nr telefonów:
1. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych: 61 8410 621,
2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: 61 8410 783,
3. obsługa wniosków o wydanie wypisów i wyrysów oraz udostępnianie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 61 8410 630.
– Kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr telefonu: 61 8410 552.
– Kontakt z pracownikami Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod nr telefonu: 61 2228 859.

Wszystkie informacje można też znaleźć na stronie internetowej starostwa.

PP, el

Dodaj komentarz

avatar