Poznań: Pierwsze obrady Senatu UAM

Senat fot. P. Stanula UAM
„Rozwijając kompetencje, zmieniamy świat”. To hasło przewodnie strategii rozwoju uczelni na lata 2020-2030, którą przyjął Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza podczas pierwszego posiedzenia w nowym składzie.

W nowej strategii zawarto m.in. cztery cele strategiczne: badania naukowe na światowym poziomie, najwyższa jakość kształcenia, uczelnia profesjonalnie zarządzana oraz uniwersytet współkształtujący otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze.

Senat wybrał przedstawiciela UAM do Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, którym został prorektor prof. Tadeusz Wallas, zajął się także ustaleniem programu studiów na kilkunastu kierunkach. Senatorowie podjęli również uchwałę o nadaniu Medalu za Zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marii Królskiej, która przez wiele lat prowadziła znaną i cenioną nie tylko wśród społeczności akademickiej stołówkę „Ogród smaków Pani Marii”.

W skład Senatu UAM, kolegialnego organu uczelni, wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni, przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, przedstawiciele pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele studentów i doktorantów. Zadania tego gremium określa ustawa: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Senat zebrał się po raz pierwszy w poniedziałek, 28 września, a obrady toczyły się jednocześnie online oraz w Sali Senatu. Liczy 58 senatorów i zbiera się zazwyczaj raz w miesiącu. Przewodniczy mu rektor UAM.

UAM, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: