Poznań: Ostatnie dni programu „Aktywny samorząd”. Na dofinansowanie protez i wózków inwalidzkich

MOPR, Cześnikowska fot. UM Poznań

Można dostać nawet ćwierć miliona na zakup protezy – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zachęca do składania wniosków o dofinansowanie zakup protezy czy wózka inwalidzkiego w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski można składać jeszcze do 31 sierpnia.
– A warto je złożyć. W ubiegłym roku jeden z poznaniaków otrzymał ponad ćwierć miliona złotych na zakup protezy – przypomina Anna Krakowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. – Dzięki temu może uprawiać sport.

Celem programu „Aktywny samorząd” jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Chodzi więc o to, by uzyskane wsparcie pozwoliło takiej osobie na prowadzenie aktywniejszego życia, powrót na rynek pracy lub ułatwiło wykonywanie zawodu. Istotną kwestią jest fakt, że przy ubieganiu się o dofinansowanie nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Aktywizacja zawodowa

Program składa się z dwóch modułów: pierwszy dotyczy barier w aktywizacji społecznej i zawodowej, między innymi likwidację ograniczeń transportowych, w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, poruszaniu się oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. W tym ostatnim przypadku niepełnosprawny rodzic pracujący zawodowo, może otrzymać pomoc finansową w opłaceniu pobytu swojego dziecka w żłobku czy przedszkolu.
– W ramach pierwszego modułu można również otrzymać wsparcie finansowe w uzyskaniu prawa jazdy, przy zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie laptopów, telefonów, drukarek oraz oprogramowania, wózka inwalidzkiego czy skutera o napędzie elektrycznym, protezy kończyny – wymienia dyrektor Krakowska. – W ubiegłym roku poznaniacy, którzy ubiegali się o pomoc w ramach pierwszego modułu programu, otrzymali wsparcie w wysokości ponad 2,1 mln zł.

W tym roku do Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu wpłynęło już ponad 165 wniosków o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie można złożyć online poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie PFRON. Przyjmuje je też Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, mieszcząca się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 22 w Poznaniu.

Lepsze wykształcenie

Natomiast osoby, które chcą starać się o uzyskanie pomocy finansowej w zdobyciu wyższego wykształcenia, mogą złożyć wniosek w ramach drugiego modułu programu „Aktywny samorząd”. Mają na to czas do 10 października.

„Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole policealnej, kolegium, studiują w szkole wyższej lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi” – informuje MOPR. – „Dofinansowanie pokrywa część lub całość kosztów czesnego. Ponadto student jednorazowo otrzymuje dodatek – swego rodzaju kieszonkowe – na każdy semestr nauki.

Pieniądze na „Aktywny samorząd” pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w tym roku przeznaczył na ten cel ponad 190 mln zł na cały kraj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest realizatorem programu na Poznań.