Poznań: Nowe wiadukty w ciągu Lutyckiej i Golęcińskiej – prace projektowe trwają

przejazd kolejowy, pociąg fot. UMP
Coraz bardziej zaawansowane są prace projektowe związane z budową wiaduktów drogowych w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej.

– Bezkolizyjne przejazdy nad linią kolejową nr 354 łączącą Poznań z Piłą to inwestycja szczególnie istotna dla mieszkańców północnej i zachodniej części miasta, zarówno dla zmotoryzowanych, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Dziś tracą dużo czasu przed opuszczonymi szlabanami na przejazdach kolejowych – mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Inwestycja poprawi również ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 92 oraz usprawni komunikację publiczną w tym rejonie Poznania.

– Tak duża budowa wymaga odpowiedniego przygotowania. Jesteśmy w trakcie prac projektowych, których efektem będzie uzyskanie pełnej dokumentacji projektowej oraz decyzji realizacyjnej. We współpracy z jednostkami miejskimi udało się już opracować ostateczną koncepcję techniczną, co pozwoliło rozpocząć prace nad projektem budowlanym. Od czerwca bieżącego roku trwa równolegle procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przygotowaniem projektu budowlanego i wykonawczego zajmuje się wyłoniony w postępowaniu przetargowym projektant, spółka Sweco Consulting z Poznania. Jej zadaniem jest również pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót, a także przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Projektant będzie później sprawować nadzór autorski nad inwestycją w trakcie realizacji robót.

Oprócz budowy wiaduktów w ciągu ul. Lutyckiej i Golęcińskiej zadanie obejmuje znaczne przebudowanie okolicznego układu drogowego. Realizacja, zakres i kolejność budowy poszczególnych odcinków inwestycji są jednak ściśle powiązane z możliwościami finansowymi Poznania. Na podstawie dokumentacji projektowej będzie można podjąć ostateczne decyzje.

Odbiór dokumentacji projektowej przewidziany jest na drugą połowę 2021 r. Po jej otrzymaniu będzie możliwe ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

PIM, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: