Poznań: Naukowcy z UAM łączą siły na rzecz klimatu

UAM rektorat
Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstał zespół roboczy do spraw zmian klimatu i kryzysu środowiskowego. Naukowcy będą przygotowywać diagnozy, rekomendacje i pracować na rzecz ochrony klimatu.

Do zadań zespołu będzie należało m.in. przygotowanie rekomendacji dotyczących uzupełnienia programów kształcenia na UAM o treści związane ze zmianami klimatu.
– Chcielibyśmy, aby każdy student UAM uzyskał wiedzę na temat wpływu człowieka na klimat oraz szeroko rozumianą przyrodę – zapowiada przewodniczący zespołu, prof. Mariusz Lamentowicz. – Obecnie niewiele zajęć dotyka problematyki globalnego ocieplania, kryzysu ekologicznego oraz antropocenu.

Zespół zamierza wypracować skuteczne metody informowania społeczeństwa o zmianach klimatu i kryzysie środowiskowym.
– Planujemy współpracę ze środowiskiem naukowym, a także otoczeniem biznesowym czy organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie wypracować rozwiązania na rzecz ochrony klimatu – wyjaśnia prof. Lamentowicz. – Do naszych zadań będzie należało także inicjowanie i koordynowanie działań badawczych, przygotowywanie stanowisk i rekomendacji dla władz i jednostek organizacyjnych UAM. Wreszcie, wypracujemy dobre praktyki związane ze zmniejszeniem negatywnego wpływu infrastruktury UAM na środowisko.

Grupa została powołana w ramach Szkoły Nauk Przyrodniczych UAM przez kierującą szkołą prof. Zofię Szweykowską-Kulińską. W dokumencie powołującym zespół napisano: „Kryzys klimatyczny i ekologiczny w dobie antropocenu stanowi globalny problem, który przybiera na sile w ostatnich dekadach. Globalne ocieplenie i szóste masowe wymieranie gatunków mają wpływ na życie człowieka i ekosystemy. W związku z narastającym kryzysem środowiskowym istnieje potrzeba integracji różnych dyscyplin naukowych, gdzie ścisła współpraca i komplementarność są niezbędne do uzyskania wystarczająco szerokiego obrazu zachodzących zmian w przyrodzie. Jednocześnie wzrost świadomości społecznej na temat zachodzących zmian zależny jest od wysokiej jakości badań naukowych oraz efektywnej edukacji oraz popularyzacji realizowanej na pograniczu nauk”.

W skład zespołu weszli: przewodniczący – prof. Mariusz Lamentowicz, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, prof. Ewa Bednorz, prof. Witold Szczuciński, dr Agata Buchwał, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, dr Krzysztof Zawierucha, dr hab. Sławomir Cerbin, dr hab. Maciej Gąbka, dr hab. Władysław Polcyn, Wydział Biologii UAM oraz dr hab. Hanna Mamzer, Wydział Socjologii UAM.

Jesienią zespół planuje interdyscyplinarne seminarium, dotyczące antropocenu i globalnego ocieplenia.

UAM, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: