Poznań: Na co idą rządowe pieniądze dla Lux Veritatis? Poseł Szłapka mówi: sprawdzam!

Adam Szłapka
27 umów z fundacją Lux Veritatis na ponad 16 mln złotych podpisały agendy rządowe w latach 2019-2020, jak udało się ustalić posłowi Adamowi Szłapce z Nowoczesnej. Na jaki cel poszły pieniądze? I to jest dopiero ciekawe…

Z 16 mln zł otrzymanych od rządu 13,3 mln zł pochodzi z trzech dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych za pośrednictwem Funduszu Sprawiedliwości.
– Chodzi o projekt „Centrum Ochrony Praw Chrześcijan” z 7 mln 116 tys. złotych, o którym pisał już portal Oko Press, a także dwie inne dotacje – wylicza poseł – projekt „Prawda a historia” za kwotę 5 mln 488 tys. złotych i projekt „Bezpieczni w rodzinie” za kwotę 658 tys. złotych. Wszystkie przewidziane są do realizacji w latach 2019-2023 w ramach programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości.

Poseł zwrócił się do ministerstwa sprawiedliwości z pytaniem, w jaki też sposób fundacja chce przeciwdziałać przestępczości czy też pomagać ofiarom przestępstw. W statucie fundacja ma podaną działalność naukową, naukowo-techniczną i upowszechnianie edukacji religijnej i społecznej. Tymczasem zgodność celów statutowych organizacji z przedmiotem umowy była niezbędnym warunkiem możliwości złożenia oferty w postępowaniu konkursowym. Jak to więc możliwe, że fundacja Lux Veritatis otrzymała dotację?

– Fundusz Sprawiedliwości ma pomagać ofiarom przestępstw – podkreśla poseł. – A te pieniądze są przelewane na fundację Lux Veritatis, na projekty, o których nie wiemy nic, czy mają jakikolwiek związek z ofiarami przestępstw. Na przykład projekt pod nazwą „Prawda i historia” rozumiem, że pomaga ofiarom gwałtu na przykład…?

Poseł zapytał o to w ministerstwie sprawiedliwości i w fundacji Lux Veritatis, ale obie jednostki odmówiły mu dostępu do tych informacji, mimo że są to publiczne pieniądze.
– Fundusz Sprawiedliwości, i fundacja Lux Veritatis mają obowiązek ujawniania pieniędzy publicznych, które są im przekazywane – wyjaśnia poseł. – Będziemy próbowali to wyjaśnić. Na początek oczywiście złożymy wnioski o udostępnienie informacji publicznej, ale także pismo do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia o przeprowadzenie kontroli w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w fundacji Lux Veritatis w celu zbadania zgodności z prawem wydatkowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. A jeżeli nadal nie będziemy uzyskiwać informacji, to nie wykluczamy oczywiście ani wniosków do prokuratury, ani do sądu administracyjnego.

Jak dotąd udało się ustalić, że agendy rządowe podpisały z fundacją w roku 2019 i 2020 27 umów, co pokazuje skalę dotowania przez PiS działań prowadzonych przez toruńskiego biznesmena.

Spośród 27 umów 8 zawartych było z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, 3 z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu, 3 z Ministerstwem Sprawiedliwości, 3 z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, 2 z Ministerstwem Obrony Narodowej, a pozostałe z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Cyfryzacji, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Dodatkowo podległe Ministerstwu Środowiska (kierowanemu przez Michała Wosia z Solidarnej Polski) Lasy Państwowe w Toruniu przekazały ponad 120 tys. złotych na emisje lub produkcję i emisje programów w Telewizji Trwam: „Lasy państwowe dla lasu. Dla ludzi” – 49 200 zł brutto, „Spotkania z lasem” w TV Trwam – 19 680 zł brutto i „Spotkanie z ekologią” – 51 660 zł brutto.

– To niedopuszczalne, że rządzący pompują pieniądze w biznes, której oglądalność szacowana jest na poziomie 0,38 % udziału w rynku – podsumowuje poseł Nowoczesnej. – Pokazuje to siłę zależności pomiędzy obozem władzy a imperium Tadeusza Rydzyka. Te pieniądze mają zapewnić stacji „trwanie” i przychylność Rydzyka dla polityków PiS. W sytuacji, w której liczy się każda złotówka wsparcia dla przedsiębiorców na walkę z covid-19, wydawanie takich ogromnych kwot na programy-widma, jest niemoralne.

Lilia Łada

Podziel się:

Ostatnio dodane: