usuwanie azbestu fot. Powiat Poznański

Poznań: Można składać wnioski na usunięcie azbestu

Jeszcze do 15 października 2020 roku mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą składać wnioski o likwidację materiałów zawierających azbest. Właściciele nieruchomości na usunięcie azbestu nie wydadzą ani złotówki.

Program, który 14 lat temu został zainicjowany przez powiat poznański, skierowany jest między innymi do właścicieli nieruchomości, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, działkowców oraz instytutów badawczych na terenie całego powiatu. Dzięki tej akcji tylko w ubiegłym roku udało się zutylizować 798 409 kg tych szkodliwych substancji. Kosztowało to blisko 400 tys. zł.

Od 7 lat koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest są w całości pokrywane proporcjonalnie przez powiat, daną gminę i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu. Do roku 2012 wnioskodawcy pokrywali 30 proc. kosztów usuwania azbestu. Teraz nie płacą nic, ale za to muszą wyłożyć pieniądze na nowe pokrycie dachu – bo to właśnie na dachy najczęściej trafiały płyty z dodatkiem azbestu.

– Od lat angażujemy się w ochronę naszego środowiska – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest wyeliminowanie źródeł takich zanieczyszczeń. W związku z tym, że do 2032 roku musimy pozbyć się tego niebezpiecznego materiału, podjęliśmy decyzję o pełnym dofinansowaniu likwidacji wyrobów azbestowych. Od 2006 roku usunęliśmy z terenów nieruchomości i gospodarstw ponad 11 tys. ton tego materiału. Kosztowało to ponad 6 mln zł.

Warto przypomnieć, że w 2008 roku Starostwo Powiatowe w Poznaniu dzięki projektowi “Azbest – produkt non grata” zostało laureatem konkursu “Samorządowy Lider Zarządzania”, zajmując I miejsce w dziedzinie gospodarki komunalnej, w kategorii powiatów ziemskich. W tym samym roku powiat zajął II miejsce w pierwszej edycji “Polski wolnej od azbestu.

Wnioski o usunięcie azbestu są przyjmowane w urzędach wszystkich 17 gmin. Wszystkie wymagane dokumenty i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie powiatu poznańskiego.

Azbest to ogólna nazwa handlowa obejmująca włókniste minerały z grupy serpentynów i amfiboli. Dzięki swym właściwościom jest praktycznie surowcem niezniszczalnym. Bardzo duża elastyczność włókien, wysoka wytrzymałość mechaniczna, małe przewodnictwo cieplne, odporność na wysokie temperatury oraz działanie czynników chemicznych spowodowały, iż azbest często stosowano w przemyśle maszynowym, energetyce, komunikacji, a przede wszystkim do wytwarzania materiałów budowlanych. Słynny eternit, którym kryto tak wiele dachów w Polsce, zawierał w sobie właśnie azbest.

Ta substancja ma też jednak działania rakotwórcze – chodzi o jego włókna, które unoszą się w powietrzu i stanowią zagrożenie dla wdychających je ludzi. W związku wykryciem czynników chorobotwórczych azbestu pod koniec ubiegłego wieku wycofano go z gospodarki. Nadal jednak jest on obecny w naszym otoczeniu i środowisku, a jego usuwanie jest niebezpieczne i wymaga odpowiednich środków ochronnych dla ludzi, którzy to wykonują – co sprawia, że koszt usuwania azbestu nie jest niski. Na szczęście dzięki takim akcjom jak powiatu poznańskiego jest go stopniowo coraz mniej.

PP, el

Dodaj komentarz

avatar