Dotacje do likwidacji azbestu fot. UMP

Poznań: Można dostać dotację na likwidację azbestu – ale trzeba się pospieszyć

Zwrot kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających ten rakotwórczy składnik nawet do 100 procent można uzyskać z miejskiego programu “Azbest”. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków.

Wyroby azbestowe, zwłaszcza płyty dachowe nazywane eternitem, były kiedyś bardzo popularne w budownictwie. Nie zdawano sobie sprawy, że azbest jest rakotwórczy i chętnie z niego korzystano z powodu doskonałych właściwości izolacyjnych, odporności na ogień, łatwości w obróbce i niskiej ceny. Teraz azbest jest usuwany z dachów i ścian, a w wielu przypadkach nie jest to ani łatwe, ani tanie zadanie. By usunąć elementy azbestowe z budynku, trzeba skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm, co znacznie podnosi koszty takiej operacji.

Dlatego miasto przygotowało program “Azbest”, z którego środki przeznaczone są właśnie na usuwanie azbestu z budynków. Można uzyskać nawet 100 proc. dofinansowania, jednak kwota nie może przekraczać 1000 zł za 1 tonę usuniętych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dotacje są udzielane ww. podmiotom w przypadku, gdy działania są związane z inwestycją lub jej częścią. Chodzi np. o wymianę pokryć dachowych, przegród, elewacji oraz innych elementów budowlanych na i w obiektach.

Ważne! Aby otrzymać dotację, należy przejść przez wszystkie etapy:

złożenie wniosku i podpisanie umowy o udzielenie dotacji,
demontaż wyrobów zawierających azbest,
zapakowanie i przygotowanie ich do transportu oraz sam transport,
unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych,
złożenie rozliczenia dotacji.
Środki zostaną przekazane wnioskodawcy po zakończeniu inwestycji, złożeniu rozliczenia dotacji (w terminie nieprzekraczalnym do 15 października 2020 r.), dokonaniu jego sprawdzenia.

Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2020 r. Wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania (ul. Gronowa 22a, pok. 211 lub 202, piętro II) w godzinach urzędowania, tj. w poniedziałki od 7:30 do 17:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Szczegóły dotyczące projektu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/srodowisko w zakładce “Poznań usuwa azbest”). Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, pod numerami telefonów: 61 878 5017, 61 878 4053.

Dotacji udziela się do wyczerpania środków finansowych. W budżecie miasta na 2020 r. zabezpieczono na ten cel 330 000 zł. O udzieleniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do urzędu.

UMP, el

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze