Poznań: Misterium Męki Pańskiej 2020 przeniesione

„Z powodu wprowadzenia stanu epidemii w Polsce musimy przesunąć Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli” – poinformowali dziś organizatorzy misterium. Termin zostanie doprecyzowany w późniejszych miesiącach – prawdopodobnie będzie to 3, 10 lub 17 października.

Odbywające się od 1998 r. Misterium Męki Pańskiej jest największym widowiskiem pasyjnym na świecie – monumentalna inscenizacja pomysłu Artura Piotrowskiego przygotowywana jest przez blisko tysiącosobowy zespół składający się z trzystu aktorów, trzystu chórzystów, wraz z orkiestrą symfoniczną, trzystu harcerzy rozświetlających pochodniami Drogę Krzyżową oraz liczącą sto osób ekipę realizacyjną.

Misterium odbywa się raz do roku na poznańskiej Cytadeli, w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową po zmierzchu na placu pod Dzwonem Pokoju. Pozwala przeżyć ostatnie godziny z życia Chrystusa, począwszy od wjazdu do Jerozolimy, po Jego śmierć i zmartwychwstanie. Od czasu pierwszej inscenizacji uczestnicy podkreślają szczególną wagę sceny Zmartwychwstania. Wyraża ją finał spektaklu, kiedy to zmartwychwstały Chrystus spotyka się ze swoją Matką.

W widowisku wykorzystuje się nowoczesne środki techniczne i artystyczne: światło, dźwięk, obraz, przejmującą muzykę i śpiew chóralny oraz efektowne kostiumy i monumentalną scenografię. Wszystkie te elementy współtworzą niepowtarzalny, niezwykły spektakl, łącząc tradycyjny przekaz z nowoczesną oprawą medialną. Misterium Męki Pańskiej wpisało się już też na stałe w krajobraz kulturalny i artystyczny Poznania i cieszy się coraz większym zainteresowaniem widzów z innych miast, a nawet z zagranicy, którzy co roku, w liczbie około stu tysięcy, przybywają na Cytadelę.

el