Poznań: Miliony na remont zabytków w powiecie poznańskim

Puszczykowo, Cienista 1 fot. PP
2,2 mln zł otrzymają na remont i konserwację od powiatu poznańskiego zabytkowe wille, kościoły, park, dawny dworzec kolejowy, a nawet były zajazd i szpital psychiatryczny.

W powiecie poznańskim znajduje się prawie 550 obiektów architektury i budownictwa, zespołów parkowych i cmentarzy, a także ponad 50 stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków. Prawie 60 z nich uzyskało już dofinansowanie.
– Właściciele powiatowych zabytków od lat mogą liczyć na naszą pomoc w prowadzeniu remontów. Troszczymy się zarówno o wygląd takich miejsc, jak i poprawę ich stanu technicznego – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – To dzięki temu w powiecie pięknieją wille, elewacje starych kościołów, wiekowe ołtarze czy parki. Popularność programu widać w rosnącej liczbie wniosków składanych przez mieszkańców i przedsiębiorców z naszego terenu.

Największe dofinansowanie trafi do zamku w Kórniku: ponad 274 tys. zł zostaną przeznaczone na odnowę średniowiecznych murów wewnętrznych przyziemia. Warto dodać, że powiat wspiera remonty obiektu od 6 lat i zamek na remont fasad, detali architektonicznych i alejek parkowych dostał z powiatowego budżetu już ponad 1,4 mln zł.

Ponad 1,4 mln zł otrzymał też do tej pory kórnicki kościół Wszystkich Świętych. W tym roku za 220 tys. zł przeprowadzone zostaną prace renowacyjne ceglanej elewacji.

W kościele Najświętszej Marii Panny w Sobocie odbędzie się remont zabytkowego ogrodzenia wraz z bramą i furtą za ponad 210 tys. zł. Łącznie na prace konserwatorskie gmachu przekazano już blisko 570 tys. zł.

W Luboniu natomiast w tym roku prace renowacyjne zostaną przeprowadzone przy trzech zabytkach. 150 tys. zł otrzyma budynek willowy przy ul. Armii Poznań, a 100 tys. zł hala Poelziga.

– Należy wspomnieć o nowości w powiatowych dotacjach jaką jest konserwacja zieleni. Mowa tu o pracach w koronach wiekowych drzew pomnikowych z alei lipowych w obszarze historycznego układu miasta Lubonia – powiedział Wiesław Biegański, powiatowy konserwator zabytków. – Na zabiegi podtrzymujące żywotność i zapobiegające bezpowrotnemu zniszczeniu drzewostanu przeznaczone zostanie 20 tys. zł.

Kolejny raz powiat przekaże pieniądze na ratowanie drewnianego kościoła św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku: aż 166 tys. zł na wymianę poszycia dachu z gontu drewnianego. Świątynia na odzyskanie świetności uzyskała już łącznie 760 tys. zł.

Ponad 90 tys. zł otrzyma również XV-wieczny kościół św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie, gdzie planowana jest konserwacja ołtarzy bocznych północnego i południowego.

– To kolejny uratowany obiekt sakralny w powiecie poznańskim. Gdyby nie powiatowe dofinansowanie, mógłby nie przetrwać. Pomoc finansowa dla kościoła wyniosła już prawie 760 tys. zł.– dodaje Jan Grabkowski.

Program dofinansowania po raz pierwszy w tym roku objął prace na terenie dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach, który otrzyma 45 tys. zł. Za te pieniądze zostanie przeprowadzony remont dachu budynku pensjonarskiego dla kobiet, w tym wzmocnienie części kominów i osadzenie ławek kominiarskich.

Wsparcie otrzymają również kościół św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie (30 tys. zł na prace przy zabytkowej stolarce drzwiowej) oraz dom jednorodzinny przy ul Kolejowej 2 w Dopiewie (40 tys. zł na remont elewacji). Z pomocy powiatu skorzysta też kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku, który na wymianę pokrycia dachowego budynku otrzyma aż 70 tys. zł.

Wśród debiutantów w programie jest dawne kasyno oficerskie w Biedrusku. Zostanie w nim wykonany montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Pomoc uzyskają również zabytki w gminie Stęszew: kościół św. Idziego w Modrzu otrzyma 83 tys. zł na konserwację ołtarza bocznego, dawny dworzec kolejowy w Strykowie 50 tys. zł na wymianę pokrycia dachowego, a kościół św. Trójcy w Stęszewie 45 tys. zł na konserwację prospektu organowego.

– Należy podkreślić różnorodność dotowanych przedsięwzięć – zaznacza Wiesław Biegański. – Zarówno pod względem funkcji, skali, materiału oraz charakteru czy rodzaju zabytków, wskazując na bogactwo krajobrazu kulturowego powiatu i rosnącą w wyniku tych działań atrakcyjność turystyczną.

Dotacje zostaną przekazane aż 30 obiektom. Dodatkowo 400 tys. zł otrzymają franciszkanie na ratowanie świątyni w Poznaniu. Dotychczas od 2014 roku na ochronę zabytków samorząd przeznaczył prawie 11 mln zł.

Powiat Poznański

Podziel się:

Ostatnio dodane: