Poznań: Mieszkańcy odzyskali las w Krzyżownikach

teren dawnej szkółki leśnej Krzyżowniki fot. UMP
Pola golfowego nie będzie! To już ostateczna decyzja prezydenta, która zakończyła trwającą ponad 20 lat batalię o teren po szkółce leśnej. Na 60 hektarach jednak będzie las, ku radości mieszkańców.

Minęło już ponad 20 lat, odkąd Lasy Państwowe postanowiły zrezygnować z prowadzenia szkółki leśnej w Krzyżownikach. I wtedy pojawił się pomysł utworzenia tam pola golfowego, z pełną aprobatą ówczesnych władz Poznania.

Ale zaprotestowali mieszkańcy: nie tylko dlatego, że chcieli mieć tam las, ale także dlatego, że obsiana wyłącznie trawą duża przestrzeń miałaby bardzo negatywne skutki ekologiczne dla sąsiadujących jezior: Kierskiego i Strzeszyńskiego. Drzewa zatrzymują wodę w glebie, trawa niestety nie, więc wody gruntowe zaczęłyby wysychać, co doprowadziłoby w efekcie do obniżenia lustra wody w obu jeziorach.

W tamtych czasach takie myślenie było całkowitą abstrakcją – jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego nie traciły wody tak drastycznie jak to ma miejsce teraz, Noteć płynęła na całej swojej długości, więc konieczność chronienia wody, której przecież nie brakowało, nie wydawała się zasadna.

Na szczęście po wielu latach walki i zmiany świadomości udało się walkę o las w Krzyżownikach zakończyć sukcesem. 60 ha gruntów będzie lasem i jest już dostępnych dla mieszkańców. Prezydent Jacek Jaśkowiak podjął decyzję o zalesieniu działek pomiędzy ulicami Słupską, Polanowską i Białoborską w Krzyżownikach już w lipcu ubiegłego roku.

– Poznaniacy potrzebują miejsc do rekreacji i wypoczynku w otoczeniu przyrody. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego dbamy o miejską zieleń. Zagospodarowanie dawnej szkółki leśnej w Krzyżownikach to inwestycja potrzebna nie tylko mieszkańcom tego rejonu, ale całego Poznania. Sądzę, że będzie to miejsce chętnie odwiedzane przez poznaniaków i poznanianki – mówi prezydent Jacek Jaśkowiak. – Warto wziąć pod uwagę, że teren, o którym mowa, znajduje się w północno-zachodnim klinie zieleni, w otoczeniu kompleksów leśnych. Las to naturalna tarcza, która chroni przed zanieczyszczeniami powietrza, wysokimi temperaturami i przeciwdziała skutkom zmian klimatu. Inwestując w to miejsce, dbamy więc także o środowisko naturalne.

Cały teren już zabezpieczono, aby móc udostępnić go zwiedzającym. Zlikwidowano elementy zagrażające bezpieczeństwu – pozostałości po niezamieszkałych budynkach, betonowych studniach nawadniających (około 50) czy oknach inspektowych (które miały zastosowanie w dawnej szkółce). Przygotowano ścieżki dla pieszych. Realizowane jest również przyłączenie mediów takich jak prąd i woda do obiektów, które w przyszłości będą mogły pełnić funkcję rekreacyjną.

– Wykonanie powyższych prac zwiększy atrakcyjność tego terenu, dzięki czemu możliwe będzie podjęcie kolejnych działań – tłumaczy Mieczysław Broński, dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich.

– Miejska Pracownia Urbanistyczna pracuje nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Podstawowe cele to zwiększenie lesistości obszaru położonego w północno-zachodnim klinie zieleni oraz podniesienie jego atrakcyjności – pomoże w tym wprowadzenie funkcji sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu na terenie dawnej szkółki będą mogły powstać m.in. boiska, korty, place zabaw czy siłownie zewnętrzne. Nowy plan umożliwi również adaptację istniejących budynków do prowadzenia usług – sportowych, gastronomicznych oraz związanych z działalnością edukacyjną, kulturalną i zdrowotną – mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.

– Opracowanie tego planu traktujemy w pracowni priorytetowo, w związku z tym mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku zostanie on zaprezentowany mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych. Po zakończeniu konsultacji i wprowadzeniu do projektu wynikających z nich zmian, chcielibyśmy jak najszybciej przejść do kolejnych etapów procedury planistycznej. Zakończenie prac nad tym planem przewidujemy na listopad / grudzień 2021 r. – wyjaśnia Natalia Weremczuk, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Po zmianie obowiązującego planu przeprowadzony zostanie drugi etap prac. Podjęte będą przede wszystkim działania związane z zalesieniem działek.

– Dzięki decyzji prezydenta Jaśkowiaka dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłej szkółce, powierzchnia leśna na tym obszarze będzie wynosić 55 ha, co przekłada się na około 270 tys. drzew – tłumaczy Mieczysław Broński. – Cały teren ma powierzchnię około 60 hektarów, z czego ponad jego połowa – 32 ha, jest porośnięta zielenią wysoką, której główny trzon stanowią drzewa gatunków takich jak: brzozy, klony, lipy, dęby, świerki, topole i buki. Szacowana liczba drzew znajdujących się obecnie na tym terenie wynosi 64 tysiące, ich zagęszczenie jest jednak bardzo nieregularne. Dlatego planujemy dosadzić w tym miejscu 20-30 tys. drzew. Pozostały teren, nieporośnięty zielenią wysoką, o powierzchni 23 hektarów także zostanie zalesiony. W tym miejscu posadzone będzie 184 tys. drzew. 5 ha będzie przeznaczonych na zagospodarowanie rekreacyjne – wyjaśnia dyrektor ZLP.

Działania zmierzające do zagospodarowania terenu pod względem rekreacyjnym zostaną podjęte po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określi możliwości wprowadzenia takich funkcji oraz ich rozmieszczenie. Obecnie zarządcą działki przy ul. Słupskiej jest Zakład Lasów Poznańskich.

UMP, el

Podziel się: