roboty drogowe fot. ZDM

Poznań: Miasto wprowadza nowatorskie rozwiązania. Na drogach gruntowych znajdą się specjalne płyty

Mają utwardzić nawierzchnię ulic, ale jednocześnie przepuszczać wodę tam, gdzie nie ma kanalizacji deszczowej. Na czterech gruntowych ulicach Umultowa zostaną położone ażurowe płyty. To nowatorskie rozwiązanie.

– W Poznaniu ciągle są drogi gruntowe, które potrzebują poprawy nawierzchni. Chcemy przyspieszyć ten proces, tak by więcej dróg zyskiwało lepszą nawierzchnię w krótszym czasie – wyjaśnia Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Dobrym rozwiązaniem wydaje się wykorzystanie płyt ażurowych do tymczasowego, ale jednak bardziej wytrzymałego utwardzenia lokalnych dróg o małym natężeniu ruchu. Pilotażowe działanie chcemy przeprowadzić w tym roku na czterech ulicach Umultowa. Jeśli się sprawdzi będziemy je kontynuować.

To nowatorska metoda: dotąd gruntowe ulice w Poznaniu były utwardzane tłuczniem i od czasu do czasu równane, co jednak kosztowało sporo pracy i nie zapewniało dobrego stanu nawierzchni przez dłuższy czas. To rzucało się w oczy zwłaszcza na wiosnę, po śnieżnej zimie i po każdym większym deszczu.

Dlatego miasto postanowiło wypróbować nową metodę i w tym roku wykorzysta do utwardzenia wybranych dróg gruntowych płyty ażurowe. One są już ułożone na kilkudziesięciu ulicach w mieście, ale do tej pory ażurowe płyty lub kostka były wykorzystywane przy przebudowie ulic. Teraz będą wykorzystane do utwardzenia dróg lokalnych, na których w ciągu najbliższych kilku lat nie powstanie kanalizacja deszczowej czy sanitarna. Zapewnią utwardzenie, ale też będą stanowić przepuszczalne podłoże, w które wsiąkną wody opadowe. To zupełnie nowe podejście.

Zgodnie z planem na wybranych drogach: Bursztynowej na odcinku od Dolnej do skrzyżowania przy posesji nr 55, Spokojnej, Anyżowej i Wrotyczowej o łącznej długości ponad 820 metrów droga zostanie utwardzona płytami na szerokości 3,6 metrów, a pozostałe 1,4 metra wyłożone będzie pełną kostką dla wygodny pieszych i rowerzystów.

– Wybór dróg poprzedziły badania geotechniczne podłoża, aby ustalić warunki wodno-gruntowe na poszczególnych ulicach – wyjaśnia Radosław Ciesielski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. – Badania zostały wykonane w 13 wytypowanych lokalizacjach: po sześć na Szczepankowie i Umultowie i jednej na Sołaczu. Niestety, na Szczepankowie i Sołaczu w podłożu nie stwierdzono gruntów naturalnych, przepuszczalnych. Dodatkowo na Szczepankowie potwierdzono wysoki poziom wód gruntowych.

Badania wykazały, że odpowiednie warunki gruntowe są jedynie na czterech wybranych ulicach na Umultowie. Dlatego więc tylko dla nich Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetargi na wykonanie robót, a chętni mogą składać oferty do połowy maja. Prace będą finansowane ze środków znajdujących się w budżecie ZDM oraz pieniędzy, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Umultowo. Prace są realizowane we współpracy z lokalną radą osiedla.