Poznań: Lekarze dzięki nowatorskiemu zabiegowi uratowali życie chłopca

podwójna ablacja hybrydowa, operacja fot. UMP
Lekarze z Kliniki Kardiologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przeprowadzili pionierską operację podwójnej ablacji hybrydowej – i uratowali życie szesnastoletniego Staszka.

Chłopiec miał ciężką arytmię serca.
– Cierpiał na bardzo poważne złożone zaburzenia rytmu serca, współistnienie napadowego migotania przedsionków oraz obecności dodatkowej drogi przewodzenia z przedsionków do komór (zespół WPW) o bardzo złośliwej charakterystyce. Arytmia ta mogła w każdej chwili doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia i śmierci chłopca – tłumaczy prof. Waldemar Bobkowski, kierownik kliniki. – U takich dzieci wykonuje się zabieg ablacji, czyli uszkodzenia niebezpiecznego miejsca w sercu z wytworzeniem małej blizny, przy pomocy specjalnych elektrod wprowadzonych do wnętrza serca po nakłuciu żył udowych.

Już ponad 1000 dzieci przeszło taki zabieg w poznańskiej klinice. Jednak przy chorobie Staszka klasyczna ablacja okazała się niewystarczająca ze względu na nieprawidłową i bardzo nietypową budowę serca chłopca. Poznańscy lekarze musieli wykonać ablację hybrydową, czyli jednocześnie od wewnątrz i od zewnątrz serca. W dodatku – także po raz pierwszy w Polsce – wykonali zabieg dzięki małoinwazyjnemu nacięciu między żebrami, przez które wprowadzono elektrodę epikardialną (nasierdziową), bez otwierania klatki piersiowej i przecinania mostka. Ten sposób pozwala pacjentom na szybszy powrót do zdrowia, bez konieczności wielomiesięcznej rehabilitacji.

Podwójna ablacja hybrydowa wiąże się ze znacznie większym ryzykiem dla pacjenta, choćby ze względu na możliwość uszkodzenia naczyń wieńcowych, co może się skończyć zawałem mięśnia sercowego. Tu jednak wszystko skończyło się szczęśliwie, choć wymagało ogromnej pracy od zespołu wielu osób.
– Przygotowywaliśmy się do tego zabiegu dwa tygodnie – mówił prof. Bobkowski. – Wyleczenie Staszka było możliwe dzięki ogromnej wiedzy, doświadczeniu i doskonałej współpracy całego wielospecjalistycznego zespołu elektrofizjologów, kardiologów dziecięcych, kardiochirurgów, anestezjologów oraz nowoczesnemu wyposażeniu, jakim dysponuje klinika.

Zabieg wykonał zespół lekarzy, pielęgniarek i elektroradiologów pod kierunkiem dr hab. med. Artura Baszko. W zespole byli: dr Krzysztof Czyż, dr Agata Łaźniak-Pfaifer, dr Przemysław Westerski i dr Jacek Kleszcz.

Sam Staszek czuje się dobrze, odpoczywa teraz nie w klinice, a w domu – to właśnie zaleta tego zabiegu. A poznańska Klinika Kardiologii Dziecięcej po raz kolejny udowodniła, że można wdrażać najnowocześniejsze techniki leczenia nawet w czasie pandemii.

UMP