Poznań: Konsultacje w sprawie gospodarki odpadami

Jak powinien wyglądać odbiór śmieci? Właśnie trwają konsultacje społecznej w tej sprawie ze względu na to, że miasto rozpoczyna budowę nowego systemu gospodarki odpadami.

Ma on być taki, by odpowiadał na indywidualne potrzeby mieszkańców i mieszkanek Poznania. Konsultacje społeczne, które ruszyły 1 lipca, mają dać odpowiedź, jakie te potrzeby są i jaki powinien być system, który je uwzględni.

„Każdy może przesłać swoje uwagi i w ten sposób przyczynić się do wprowadzania w naszym mieście zmian, które będą odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby i oczekiwania mieszkańców” – zapewniają władze Poznania. – „Przesłane propozycje będą szczegółowo analizowane pod kątem możliwości ich wprowadzenia – z uwzględnieniem aspektów zarówno ekonomiczno-finansowych, jak i formalno-prawnych”.

Bardzo ważne będą zwłaszcza opinie dotyczące:

wymagań dotyczących miejsc gromadzenia odpadów;
utrzymania tych miejsc w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
udostępnienia pojemników i worków w celu realizacji odbioru odpadów komunalnych;
gromadzenia odpadów wystawkowych w kontenerach (dotyczy właścicieli nieruchomości wielorodzinnych);
funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych;
wymagań dotyczących sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych;
zasad utrzymania czystości w przestrzeni publicznej,
zasad w zakresie utrzymania zwierząt domowych i prowadzenia deratyzacji,
zasad postępowania z nieczystościami ciekłymi.

Konsultacje społeczne potrwają do 31 lipca 2021 r. Swoje opinie i sugestie dotyczące projektów aktów prawa miejscowego można przesyłać: pocztą elektroniczną na adres: [email protected] – albo pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań.

Rozwiązania dotyczące zasad odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku, wypracowane wspólnie z mieszkańcami, mogłyby zostać wprowadzone na terenie Poznania już w drugiej połowie 2022 r.

UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane:

Wydarzenia w Wielkopolsce: