Dmowskiego Hetmańska fot. ZDM

11 października rozpoczyna się ostatni etap wprowadzania nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Hetmańskiej i Dmowskiego. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo w tej okolicy. Kierowcy i piesi muszą nastawić się na utrudnienia w ruchu.

Pierwszy etap prac rozpocznie się 11 października po godz. 9.00 i potrwa około tygodnia. Prace rozpoczną się od przebudowy sygnalizacji świetlnej i montażu nowej – w tym celu konieczne będzie wyłączenie sygnalizacji świetlnej na czas wykonania prac elektrycznych. W godzinach od 7.00 do 17.30 ruch na skrzyżowaniu kierowany będzie ręcznie, by dodatkowo podnieść bezpieczeństwo. Dopuszczalna prędkość pojazdów w obszarze skrzyżowania zostanie ograniczona do 30 km/h.

Poza godzinami od 7.00 do 17.30 przejście dla pieszych będzie w tym etapie zamykane, a ruch pieszych możliwy będzie tylko przejściami sąsiednimi, tj. na skrzyżowaniach z ulicą Głogowską i Kolejową. Wygrodzony czasowo zostanie także fragment chodnika po południowo-zachodniej stronie skrzyżowania, a pieszym wskazana zostanie alternatywna trasa przejścia między budynkami.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu oraz pracownikom firmy prowadzącej roboty konieczne będzie zamknięcie lewoskrętów oraz przejazdu na wprost ul. Dmowskiego. Wlot ulicy Hetmańskiej od strony ul. Głogowskiej zostanie zwężony do jednego pasa ruchu i nie będzie możliwości skrętu w prawo w ulicę Dmowskiego w kierunku południowym. Natomiast na wlocie ulicy Hetmańskiej od strony ulicy Kolejowej zamknięty zostanie lewoskręt w ulicę Dmowskiego. Wyjazd z ulicy Dmowskiego będzie mógł się odbywać tylko w relacji w prawo. Objazd zamkniętego lewoskrętu w kierunku południowym wyznaczono ulicami: Hetmańską, Górecką, Krauthofera i Głogowską, a objazd w kierunku północnym ulicami: Hetmańską, Głogowską, Potockiej i Kolejową. Autobusy linii 179 skierowane zostaną objazdem przez ul. Hetmańską i Górecką.

Z uwagi na przewidywane zwiększenie liczby pojazdów skręcających z ul. Hetmańskiej w kierunku ulicy Góreckiej, skrzyżowanie z ul. Kolejową i Górecką objęte zostanie dodatkowym nadzorem służb z możliwością wprowadzania ręcznego sterowania ruchem.

Przypomnijmy, że już w ubiegłym roku przebudowano tam przejścia dla pieszych, czemu towarzyszyło wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na całym skrzyżowaniu.
„Na znacznej części jezdni ułożona została nowa nawierzchnia, a po północnej stronie skrzyżowania wykonano nowy chodnik” – informuje Zarząd Dróg Miejskich. – „Powiększone zostały także wyspy dla pieszych. Dzięki temu poprawiona została wzajemna widoczność wszystkich użytkowników ruchu oraz wymuszony wolniejszy ruch pojazdów. To znacznie poprawiło bezpieczeństwo pieszych oraz ich komfort poruszania się kierowców w rejonie skrzyżowania”.

Całość została tak przygotowana, by można było wyznaczyć również przejazdy rowerowe przez obie jezdnie i torowisko na ul. Hetmańskiej. Ulica Dmowskiego to popularna trasa rowerowa na osi północ – południe, więc przejazdy rowerowe są tu istotne nie tylko dla bezpieczeństwa rowerzystów, a także dla pieszych, którzy na tak ruchliwej trasie powinni mieć przejście przez ul. Hetmańską odseparowane od ruchu rowerowego.

Źródło: ZDM