Poznań: Kara dla Biedronki. Trzydzieści tysięcy złotych!

kasy samoobsługowe Biedronka
Za zbyt wiele osób w sklepie i jedną nielegalną kasę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu uznał za zasadne ukaranie jednego ze sklepów Biedronki w Poznaniu. I to w wysokości 30 tysięcy złotych.

Jak informuje PSSE, 5 kwietnia, w związku ze zgłoszoną interwencją, w jednym ze sklepów Biedronka przeprowadzona została kontrola dotycząca bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu środków spożywczych.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż na terenie sklepu znajdowało się 6 kas fiskalnych stacjonarnych prawidłowo zorganizowanych oraz jedna kasa umieszczona na wózku sklepowym i podłączona do gniazdka elektrycznego.

– Dostawienie kolejnej kasy mobilnej miało na celu umożliwienie wpuszczania większej liczby osób – tłumaczy Cyryla Staszewska, rzeczniczka prasowa PSSE w Poznaniu. – O tym świadczyła zamieszczona na drzwiach wejściowych do obiektu kartka informująca, iż na terenie sklepu może jednocześnie przebywać 21 osób. Sztuczne zwiększanie liczby stanowisk kasowych w celu większej liczby klientów nie tylko stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich znajdujących się na terenie tego obiektu osób. Taka praktyka niesie ze sobą ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa przez co stanowi zachowanie zagrażające zdrowiu i życiu ogółu społeczeństwa.

Mając na względzie ochronę życia i zdrowia ogółu społeczeństwa oraz fakt naruszenia prawa, PSSE w Poznaniu nałożył karę w wysokości 30.000 złotych.

PSSE, el

Podziel się: