Poznań: Jest plan dla Górczyna – będą parkingi

węzeł Górczyn fot. UMP

Radni miejscy przegłosowali wczoraj projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Węzeł Górczyn”. To umożliwi budowę w tym miejscu między innymi parkingów typu Park&Ride.

Parkingi ułatwią przesiadki do miejskiej komunikacji qwszystkim tym, któ©zy do Poznania przyjeżdżają samochopdami, a po mieście poruszają się komunikacją publiczną. Ich budowa miałaby się rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku

– Naziemny parking Park&Ride w rejonie Węzła Górczyn uzupełni system transportu publicznego – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Po uprawomocnieniu się planu, Zarząd Transportu Miejskiego będzie mógł przystąpić do zlecenia przygotowania projektu budowlanego, tak abyśmy mogli w drugiej połowie przyszłego roku rozpocząć jego budowę. To niezwykle istotna inwestycja, na którą czeka wielu mieszkańców, także z południowej części miasta.

Obszar „Węzeł Górczyn” znajduje się w południowo-zachodniej części miasta, w rejonie ulicy Głogowskiej i stacji kolejowej Poznań Górczyn, w zasięgu m.in. ulic Rakoniewickiej, Węglowej i Górniczej. To ok. 33 ha powierzchni. Do tej pory na większej części tego terenu obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „III rama komunikacyjna odcinek południowo-zachodni”. W planie tym wyznaczono przebieg projektowanej III ramy komunikacyjnej, jednak zapisy tego dokumentu nie przewidziały możliwości tymczasowego zagospodarowania terenów rezerwowanych pod budowę trasy.

Nowy plan umożliwia lokalizację tymczasowych parkingów typu Park&Ride, bezpośrednio przy pętli tramwajowej Górczyn, co ułatwi funkcjonowanie przesiadkowego węzła komunikacji miejskiej. Dokument wyznacza także teren pod lokalizację docelowego parkingu Park&Ride na południe od torów kolejowych, dostępnego dla kierowców bez konieczności przejazdu przez Wiadukt Kosynierów Górczyńskich. Na tym terenie projekt planu miejscowego dopuszcza również lokalizację niewielkiego (do 150 m kw. pow. zabudowy) budynku dla potrzeb obsługi parkingu i towarzyszących funkcji handlowo-usługowych, usytuowanego bezpośrednio przy zejściu do przejścia podziemnego, tj. w atrakcyjnej lokalizacji dla osób przesiadających z samochodu/roweru do tramwaju.

Plan reguluje także sytuację terenów przy ulicy Węglowej, dotąd wyłączonych z zabudowy, zapewnia dojazd do nieruchomości przy ulicy Rakoniewickiej, weryfikuje obecne linie rozgraniczające po budowie nowego wiaduktu,  wyznacza również tereny zabudowy usługowej w rejonie ulicy Węglowej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej w rejonie ulicy Karpickiej. Wprowadza także zakaz lokalizacji stacji paliw na terenach mieszkaniowo – usługowych, jak również na terenach usługowych, sąsiadujących bezpośrednio z zabudową mieszkaniową. Dodatkowo na terenach usługowych plan miejscowy wprowadza ograniczenie powierzchni sprzedaży do 100 m kw. w jednym budynku.

Ponadto plan wyznacza cztery obszary zieleni urządzonej, w tym teren umożliwiający adaptację dawnego schronu, a przy ulicy Czechosłowackiej teren ogrodów działkowych (obecnie ROD im. Kopernika).

UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane: