Poznań: Inwestycje na Starym Mieście. W planach drzewa oraz… plac do Street Workoutu

Stare Miasto w stronę Garbar fot. Rada Osiedla Stare Miasto
Uspokojenie ruchu, montaż progów zwalniających, dużo nowej zieleni, a nawet plac do Street Workoutu. Rada Osiedla Stare Miasto przygotowała budżet na kolejny rok.

Radni Osiedlowi ze Starego Miasta zdecydowali na co przeznaczą pieniądze z przyszłorocznego budżetu. Ponad 870 tys. zł przeznaczone będzie na inwestycje, a pozostała część zostanie wykorzystana „na działania kulturalne, sportowe i mające wpływ na budowę dobrosąsiedzkich relacji”.

Prawie 370 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na doposażanie szkół oraz przeprowadzenie kolejnego etapu rewitalizacji Ogrodu Jordanowskiego. To ostatnie przedsięwzięcie radni osiedlowi przygotowują wspólnie z miastem. Tym razem pracami zostanie objęta przestrzeń dla najmłodszych.

Na zagospodarowanie zieleni i stworzenie miejsc do wypoczynku radni przeznaczą 260 tysięcy złotych. – Stare drzewa w Parku im. Henryka Wieniawskiego potrzebują ochrony, badań – na ten cel znalazły się pieniądze. Część placów zabaw wymaga zacienienia – planujemy tu montaż płacht zacieniających, a gdzie będzie to możliwe cień dadzą nowe nasadzenia drzew. Stałym elementem budżetu jest wsparcie modernizacji urządzeń na placach zabaw – tłumaczy radna Maria Sokolnicka – Guzek. Dodatkowo na Starym Mieście ma powstać pierwszy plac do Street Workoutu.

Z puli 240 tys. zł znaczna część przekazana zostanie na tak zwaną małą architekturę oraz zieleń w obszarach pasów drogowych – nowe ławki, stabilne i długoletnie nasadzenia zieleni, a zwłaszcza odbrukowanie przestrzeni pod drzewa. Pojawią się też dodatkowe kosze na śmieci. – Rozpoczynamy dalszą część działań dotyczących zmian rewitalizacyjnych Placu Cyryla Ratajskiego, kolejnym krokiem będzie opracowanie dokumentacji projektowej planowanej inwestycji – informuje radna Alicja Wilak, przewodnicząca Zarządu Osiedla.

Rada Osiedla Stare Miasto planuje również uspokojenie ruchu w centrum miasta oraz zamontowanie progów zwalniających przy szkołach, które zmuszą kierowców do ograniczenia prędkości. 

mat. pras. / op. AS

Podziel się: