Poznań: Diamentowy Grant dla siedmiorga studentów UAM

UAM
Nawet 220 tysięcy zł na realizację projektu badawczego i 2500 zł wynagrodzenia. Na tyle mogą liczyć studenci, którzy zdobyli Diamentowy Grant w tegorocznym, dziewiątym konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W tym roku minister Wojciech Murdzek przyznał ok. 14 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Na UAM laureatami Diamentowego Grantu zostali:

Radosław Banasz – projekt pt. „Synteza i charakterystyka wiologenów jako materiałów funkcjonalnych do zastosowań w urządzeniach elektrochromowych”
Tomasz Bartylak – projekt pt. „Czy „najtwardsze organizmy” na ziemi są odporne na działanie cyjanku czyli badanie zdolności niesporczaków (Tardigrada) do metabolizowania cyjanku potasu”
Martyka Bąk – projekt pt. „Prawo, społeczeństwo, kultura w świetle dawnych chorwackich aktów prawnych”
Paweł Grobelny – projekt pt. „Efektywność nowych instrumentów ochrony krajobrazu dla zapewnienia ładu przestrzennego w reklamach”
Iga Skrzypczak – projekt pt. „Kategoria milczenia w poezji awangardowej dwudziestolecia międzywojennego w perspektywie semiotyczno-strukturalne”
Michał Sulik – projekt pt. „Synteza oraz badania właściwości przeciwnowotworowych i przeciwpasożytniczych nowych pochodnych iwermektyny”
Paulina Ratajczyk – projekt pt. „W poszukiwaniu wydajniejszych organicznych materiałów fotowoltaicznych – od modyfikacji chemicznych po wpływ warunków ekstremalnych”

W IX edycji konkursu wyłoniono 69 laureatów spośród 173 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. Grono wszystkich laureatów Diamentowego Grantu wynosi już ponad 750 osób.

UAM, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: